tisdag 10 november 2009

Rivstart för nytt konst- och länsmuseum

Vid lunchtid var det en välbesökt rivstart för bygget av de nya lokalerna för Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum. Jag var med och rev en mur tillsammans med Torsten Källberg från Landstinget Västmanland, Erik Rune från fastighetsägaren London & Regional Properties och Michael Larsson från totalentreprenören Byggpartner.

De nya museilokalerna kommer att inrymmas på Karlsgatan i det som ofta har benämnts som Mimers salar. Det är en av ASEAs äldsta verkstäder och är något av Västerås industrihistoriska hjärta. Idag ligger lokalerna mitt i ett område med tusentals arbetsplatser, fyra gymnasieskolor och många hundra nybyggda bostäder. Invigningen planeras att ske den 4 september 2010.

måndag 9 november 2009

Releaseparty för kultur & näringsliv

Tidigare i kväll var jag på releaseparty för den nya magasinet Arty på Stadshotellet. Mycket trevligt mingel med mycket folk, goda snittar och mousserat vin. (För min del blev det dock bara mineralvatten).


Arty lanseras som Magasinet där kultur och näringsliv möts. Bakom magasinet ligger Kulturstiftelsen Arty som vill främja samverkan mellan kultur och näringsliv. Bakom stiftelsen står tre företagare och entreprenörer med ett stort kulturhjärta - Gunnar Nihlén, Madeleine Ulfberg och Kim Norström. Dessutom är den nyligen pensionerade chefen vid Västerås konstmuseum Cia Rimmö med på ett hörn.


Jag har själv förmånen att medverka i magasinet med anledning av de nya museilokalerna för Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum.

Ny idrottshall invigd

Efter några månaders byggnation invigdes formellt de nya idrottshallarna på Sjöhagsvägen i söndags med ett öppet hus. Anläggningen, som är inrymt i ICAs tidigare lager, rymmer tre stora innebandy/handbollsplaner, lokaler för Västerås bordtennisklubb, Västerås brottarklubb, Västerås judoskola samt bågskytte. Västerås IB ungdom och Rönnby SK är de två innebandyföreningar som har sin hemvist i lokalerna.

Jag fick äran att inviga anläggningen genom att försöka göra mål på VIBs 7-årige keeper Sebastian Langgren. Jag lyckades på mitt andra försök!

fredag 6 november 2009

Långt fullmäktige fastställde barnomsorgstaxor

Gårdagens kommunfullmäktige blev en riktig långkörare med heta debatter. Men det var bra och roliga debatter och det kändes aldrig riktigt segt trots att vi håll på i över 6 timmar och var klara först efter kl 22.

De sista politiska avgörandena angående frågan om förändrade tillämpningsföreskrifter och taxor för barnomsorgen skedde på gårdagens fullmäktige då taxorna fastställdes. Förändringarna innebär att vi i stort anpassar oss till den nivån som gäller enligt skollagen och maxtaxereglerna. I några delar är vi mer generösa än vad vi behöver vara.

Inom förskolan slår skollagen fast att barn till arbetssökande och föräldralediga har rätt till 15 timmar i förskolan per vecka. För barn till aktivt arbetssökande är vi något mer generösa då vi ger rätt till 20 timmar i veckan för att förbättra förutsättningarna för ett aktivt jobbsökande.

Inom skolbarnsomsorgen har familjerna rätt till en plats för barnen i fritidshem när föräldrarna arbetar eller studerar. Även där har vi varit lite mer generösa än vad lagen kräver. För barn i förskoleklass får barn till föräldralediga och arbetssökande rätt till 10 timmar i veckan. Det innebär att de kan vara kvar på skolan och äta lunch och delta i en del aktiviteter på fritids under eftermiddagen.

För barn i år 1-3 får barn till arbetssökande rätt till upp till 6 timmar i fritids per vecka under skoldagar. Det innebär att det skapas flexibla möjligheter för föräldrarnas arbetssökande.

Vad gäller taxorna anpassade vi oss i stort till maxtaxans regler. Det innebär att en familj för första barnet betalar 3 % av sin inkomst för en plats i förskola och 2% av sin inkomst för ett barn i fritidshem. Dock max 1260 kr/mån respektive 820 kr/mån.

I och med att vi har infört regler om deltidsvistelse i förskola och fritidshem införde vi också en deltidstaxa, där rabatten är motsvarande 25% av ordinarie taxa. Det innebär att för ett barn som vistas upp till 15 timmar i veckan i förskolan blir maximal taxa 945 kr/mån istället för 1260 kr/mån.

tisdag 15 september 2009

Vi prioriterar kvaliteten i skola och barnomsorg

Förskolenämnden och Grundskolenämnden beslöt förra veckan att förändra reglerna för barnomsorgen i Västerås. Det är ett antal förändringar som bland annat innebär att vi anpassar regler för rätt till barnomsorg till vad skollagen kräver.

Efter årsskiftet kommer barn till föräldralediga och arbetssökande kunna delta i förskolan upp till 15 timmar i veckan och rätten till plats i fritidshem gäller när föräldrarna arbetar eller studerar. Detta motsvarar de regler som gäller i jämförbara kommuner, t ex Linköping, Uppsala, Örebro, Karlstad och Gävle. Nämnderna har också föreslagit förändrade taxor för barnomsorgen vilket bland annat innebär sänkta avgifter för de familjer som utnyttjar förskolan upp till 15 timmar i veckan.

Trots att de nya reglerna inte på något sätt är unika i Sverige är det naturligt att många frågor uppstår kring förändringen. Bakgrunden till förändringen är att både Förskolenämnden och Grundskolenämnden i ekonomiskt kärva tider behöver ta ställning till var resurserna gör störst nytta.

Vi prioriterar i detta sammanhang kvaliteten i skolan och barnomsorgen. Genom de beslutade förändringarna sparas 30 mkr som kan användas för att säkra kvaliteten genom att kunna hålla uppe personaltätheten. På det sättet värnar vi barnens intresse av god kvalitet i barnomsorg och skola.

måndag 31 augusti 2009

Arbetsstämman avslutad

Efter några intensiva stämmodagar i Västerås kan vi blicka tillbaka på ett mycket väl genomfört arrangemang som kommer att utgöra en stabil grund inför nästa års valrörelse. Det är som västeråsare roligt att grunden läggs hos oss! Stämman avslutades med ett tal av Fredrik Reinfelt.Politiskt var stämman en framgång för den fortsatta förnyelsen av moderaterna till att vara det parti som bättre en andra förmår att forma en politik utifrån människor verklighet. Det var naturligtvis en framgång för partiledningen men stämman gjorde också några viktiga markeringar, t ex vad gäller arbetskraftsinvandring - att det inte ska vara nödvändigt att åka hem till sitt hemland och söka arbets- och uppehållstillstånd om man som asylsökande har fått jobb i Sverige. Däremot är jag besviken över att stämman biföll förslaget om att medborgarskap ska kunna omprövas. Visst kan jag se att det förekommer medvetet och ofta organiserat fusk, men jag är rädd för att vi hamnar på ett sluttande plan där vi öppnar upp för en diskussion om att kunna återkalla medborgarskapet även på andra grunder.

Vad gäller LAS-debatten tycker jag att det i dagsläget inte är lämpligt att avskaffa LAS. Men det är bra att det kom in en skrivning kring LAS-skadeverkning avseende nya grupper på arbetsmarknaden. Vi har bland Europas högsta arbetslöshet bland ungdomar. Det kan finnas många skäl till det, som t ex höga ingångslöner, dålig yrkesutbildning etc. Men jag är övertygad om att LAS bidrar till att göra det svårare för nya grupper att etablera sig på arbetsmarknaden. LAS reglerna gör dessutom arbetsmarknaden stelare genom att folk inte vågar byta jobb om man har haft en lång anställning hos en arbetsgivare. Det finns goda skäl för att moderaterna så småningom måste våga ta den debatten på allvar och finna en politik för en modern och flexibel men ändå trygg arbetsmarknad. Alltså ytterligare ett område för politikutveckling.

stämmobloggen kan du läsa mer om vad som hände under stämman.

onsdag 19 augusti 2009

Nya turer kring bandyfinalen

Igår kunde vi ta del av att Bandyfinalen 2009 kostade Uppsala kommun 3,5 mkr. Efter att kommunstyrelsens ordförande i Uppsala Gunnar Hedberg konstaterade att bandyfinalen inte skulle kosta Uppsalas skattebetalare stora pengar kom spekulationerna igång kring var kommande finaler ska spelas.

Till att börja med konstaterar jag att diskussionen blir aktuell först från och med 2013 eftersom Svenska bandyförbundet och Uppsala kommun har en överenskommelse som löper fram till och med 2012.

Jag fick i morse frågan av SR Västmanland om vi vill ha finalen till Västerås. Det är klart att många västeråsare skulle applådera det. Men det finns en del hinder på vägen.

Det är min bestämda uppfattning att om Västerås ska ta på sig värdskapet för kommande bandyfinaler så måste det finnas rimliga förutsättningar att få arrangemanget att gå runt. Jag är inte beredd att offra miljontals skattekronor som har varit fallet i Uppsala. Uppsalas miljonförluster är resultatet av en dragkamp mellan Uppsala kommun och Göteborgs stad om arrangemanget där Uppsala enligt UNT i slutändan var villigt att betala 4,5 mkr till Svenska bandyförbundet för finalen. Jag ställer mig frågan om det är rimligt att svenska kommuner offrar skattebetalarnas pengar i denna typ av dragkamp.

Vad gäller Västerås förutsättnignar att vara värd för en bandyfinalen finns det också stora frågetecken vad gäller arenafrågan. ABB-arena syd har i dagsläget en kapacitet om ca 8600 åskådare. En inbyggd arena har av naturliga skäl mycket begränsade möjligheter att byggas ut med tillfällig läktare. Eftersom en bandyfinal normalt lockar över 20000 åskådare krävs i sådana fall andra lösning. Den lösning som teoretiskt då skulle vara möjlig är att bygga upp tillfälliga läktare kring Hakonplan som ligger sida vid sida med ABB-arena syd. Frågan är om det låter sig göras?

onsdag 12 augusti 2009

Vänortsbesök i Ålesund

Förra veckan tillbringade jag i vår norska vänort Ålesund och deltog i det årliga vänortsutbytet NOVU. NOVU står för Nordisk vänortsutbyte för ungdom. Förutom Västerås och Ålesund deltog även vår danska vänort Randers, Lahti i Finland och isländska Akureyri. Varje stad ska skicka 20 ungdomar - i år var det 87 ungdomar från de fem nordiska städerna som deltog.

Under veckan deltog ungdomarna i en mängd aktiviteter av olika karaktär.

I anslutning till ungdomsutbytet sker även ett utbyte mellan politiker och tjänstemän inom kulturområdet från de fem städerna.

fredag 17 juli 2009

Tankar inför höstens arbete

Nu är jag halvvägs genom en skön sommarledighet. Det kan behövas efter en vår som har varit intensiv såväl inom politiken som privat genom tillökning i familjen.

Strax innan midsommar beslutade Kommunfullmäktige om Västerås stads budget för 2010. Med tanke på det ekonomiska läget är det så klart en återhållsam budget - men jag bedömmer att vi med kloka åtgärder kan undvika stora generella neddragningar inom skolan och andra välfärdsområden.

En av höstens stora utmaningar är att fortsätta att anpassa antalet grundskoleplatser i Västerås till ett sjunkande antal elever. Vi har under de senaste tre åren beslutat att avveckla fyra grundskolor. Under hösten kommer vi behöva besluta om att avveckla ytterligare någon eller några skolor.

Om vi inte lyckas med att anpassa kostymen till ett minskat elevunderlag kommer en allt större del av grundskolans resurser gå till att betala lokalhyror istället för lärare - det vill inte jag ta ansvar för.

fredag 12 juni 2009

Västeråsalliansen säkrar välfärden

I onsdags offentliggjordes Västeråsalliansens förslag till budget för 2010. Budgeten innebär att vi trots det tuffa ekonomiska läget värnar om välfärdens kärna. Till skillnad från tidigare år planerar vi inte med något överskott i de kommunala finanserna. Västerås stad har under flera år haft stora överskott vilket innebär att vi för 2010 kan budgetera med ett nollresultat utan att riskera kommunens ekonomi.

För grundskolenämnden ställer budgeten krav på att nämnden kan minska kostnaderna i takt med ett minskat elevantal. Det innebär att det arbete med skolomställningar kommer att ha fortsatt mycket hög prioritet. Vi väljer lärare framför lokaler.

Budgetförslaget innebär också att nämnden måste klara löne- och prisökningar inom ram. Vi bedömmer att det motsvarar ca 2 procent av nämndens budgetram, dvs 20-30 mkr. Vår strävan är att genom olika åtgärder skona skolorna från besparingskrav så långt som möjligt. Bland annat pågår en översyn vad gäller behovsprövning av plats i fritidshem.

tisdag 19 maj 2009

Avslutning i kyrkan

Diskussionen om skolorna ska få hålla sina avslutningar i kyrkan har blossat upp igen. SR Västmanland har gjort en rundringning till Västerås grundskolor där det visar sig ungefär hälften av skolorna firar avslutningen i en kyrka och övriga t ex på skolgården.

Vid de flesta skolor verkar detta inte vara någon stor fråga. Men i Dingtuna strax utanför Västerås pågår en infekterad debatt. Det började inför julavslutningen då skolans rektor bröt den långa traditionen av att hålla avslutningsceremonin i Dingtuna kyrka som ligger bredvid skolan. Inte heller sommaravslutningen kommer hållas i kyrkan vilket återigen har placerat den lilla Dingtuna skola i händelsernas centrum.

Jag fick idag tillfälle ha uttala mig i SR Västmanland om vi politiker inte borde ta ansvar och besluta hur det ska vara. Men det är min bestämda uppfattning att vi politiker ska hålla oss ifrån att peta i hur skolorna utformar sina skolavslutningar.

För det mesta tycks frågan vara ganska okomplicerad och Skolverket uttrycker också att det finns möjlighet att hålla skolavslutningar i kyrkan. Diskrimineringsombudsmannen är emellertid mer kompromisslös och menar att skolor ska undvika att hålla skolavslutningar i kyrkan. Jag menar dock att rätt utformad behöver inte en avslutning i kyrkan innebära varken risk för diskriminering eller ensidig religös påverkan.

Frågan ställs dock på sin spets när det finns elever som pga religösa skäl inte får delta i avslutningen i kyrkan.

fredag 15 maj 2009

Socialistiska dimridåer om Lillhagaskolan

Under våren har vi haft en skolomställningsprocess som bland annat har handlat om att lägga ner Lillhagaskolan. Efter socialdemokraternas agerande i grundskolenämnden den 7 maj är det tydligt att de inte vill vara med och ta ansvar för svåra beslut.

Jag har tillsammans med Vicki Skure-Eriksson, Lars Kallsäby och Rodrigo Romo skrivit en debattartikel som publicerades i VLT idag. Du kan läsa den nedan.

M + C: ­Socialistisk dimridå om Lillhagaskolan
Efter en lång beslutsprocess har grund­skolenämnden beslutat att Lillhagaskolan läggs ner. Beslutet om skolans nedläggning är ett led i en process som handlar om att minska lokalkostnaderna för skolan i Väster­ås. Detta gör vi för att värna resurser till lärare och andra pedagogiska resurser.

Motivet till avvecklingen är att både Lillhagaskolan och den närliggande Emaus­skolan har betydligt färre elever än vad skolorna är anpassade för. Lillhagaskolan är dessutom så liten att det är svårt att driva en god pedagogisk verksamhet inom de ekonomiska ramar skolan har. Det har inneburit att Lillhagaskolan under flera år har dragits med betydande underskott. Samtliga elever på Lillhagaskolan erbjuds plats på Emausskolan men det är naturligtvis fritt, för den som vill, att söka till andra skolor.

Först dagen före beslutet skulle fattas ­bekände Socialdemokraterna och Vänsterpartiet färg i frågan – genom ett pressmeddelande. Under den relativt långa process som har föregått beslutet i grundskolenämnden har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet varit mycket passiva. I Proaros styrelse beslutade majoriteten och opposition enhälligt att föreslå nedläggning av skolan.

Oppositionens agerande i grundskolenämnden väcker flera frågor. Är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet beredda att skjuta till mer pengar till Lillhagaskolan för att bevara den – och var ska då dessa tas? Eller tycker Socialdemokraterna och Vänster­partiet att andra skolor ska fortsätta och betala Lillhagaskolans underskott?

Men det hela tycks egentligen inte handla om ett engagemang för Lillhagaskolan. ­Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anklagar majoriteten för att bedriva ett dubbelspel där de hävdar att vi vill avveckla den kommunala skolan för att ersätta den med en friskola. Detta är inget annat än en socialistisk dimridå som handlar om att smita undan och slippa ta ansvar för svåra beslut.

Vårt beslut att lägga ner Lillhagaskolan grundar sig på en seriös bedömning av skolans förutsättningar och behovet av att dra ner på skollokaler. Föräldrarnas arbete med att starta en friskola är inget som har ­initierats eller uppmuntrats av Västerås­alliansen, vilket också intygades av de ­föräldrarådsrepresentanter som deltog på grundskolenämndens sammanträde den 7 maj. Däremot bejakar vi lokala initiativ och valfrihet varför vi inte har för avsikt att i onödan sätt käppar i hjulen för föräldrarnas strävan.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill dock göra allt som står i deras makt för att motverka föräldrarnas ambitioner. Det står i stark kontrast till den långa traditionen i Västerås av att se positivt på friskolor. Men det råder en ny tid när Socialdemokraterna har tvingats in i vänsterfållan.

Mikael Damsgaard (M)ordförande grundskolenämnden
Vicki Skure-Eriksson (C)vice ordförande grundskolenämnden
Lars Kallsäby (C)ordförande Proaros
Rodrigo Romo (M)vice ordförande Proaros

torsdag 14 maj 2009

Ingen överdebitering av båtägare


I ett antal debattartiklar och insändare har den vid årsskiftet höjda båtplatsavgiften kritiserats. Vi vill därför ta tillfället i akt att beskriva vad avgiftsnivån baseras på. I Västerås omfattar båtplatsavgiften till och med i år plats vid brygga och vinterförvaring på land. Grundprincipen vid fastställande av nivån på avgifterna är att driften av anläggningarna och kapitalkostnader från investeringar i fritidsbåtsanläggningarna ska bäras av avgifter.

Den relativt kraftiga höjningen av båtplatsavgifterna som skedde från och med årsskiftet måste ses i ljuset av att stadens drift av båtplatser har visat på underskott och att stora investeringar har skett i fritidsbåtsanläggningarna. De största investeringarna är den nya båtupptagningen vid Lövudden och återuppbyggnaden av Å-piren vid Lögarängshamnen.

Enligt bokslutet för 2008 subventionerade skattebetalarna verksamheten med 1,4 mkr. Ansvaret för finansieringen av de stora investeringarna i fritidsbåtsanläggningarna har fördelats genom att skattebetalarna tar ansvar för vissa investeringar, t ex Å-piren och att ansvaret för andra investeringar fördelas mellan MUAB (som exploaterar Öster Mälarstrand) och båtägarkollektivet genom båtplatsavgifter, t ex båtupptagningen vid Lövudden.

Kostnaderna för båtplatser är i hög grad beroende av hur stora investeringar som har gjorts i anläggningarna. Kostnadsnivån mellan olika kommuner kan därför variera kraftigt. Vår grundprincip är att avgifterna ska baseras på en självkostnad för verksamheten.

Från och med kommande vintersäsong arrenderas de kommunala vinterförvaringsplatserna av Västerås förenade båtklubbar AB som kommer att ansvara för driften men också fastställa och ta upp avgifter för vinterförvaringen av båtar. Syftet med förändringen är att säkerställa en rationell drift och att åstadkomma nödvändig samordning av vinterförvaringen samt att ge båtägarna ett ökat inflytande över verksamheten genom bolaget som ägs av Västerås båtklubbar.

I och med de arrendeintäkter staden erhåller skapas ett utrymme för en viss sänkning av avgifterna för båtplatser från och med 2010. Den som inte förvarar sin båt på de kommunala vinterförvaringsplatserna får därmed en sänkt kostnad.

Vi ser positivt på det ansvar som båtklubbarna har varit villiga att ta på sig och vi är öppna för att diskutera ansvaret för driften av även andra fritidsbåtsanläggningar.

tisdag 7 april 2009

70 mkr till Västerås 2010

Idag kom regeringen med ett viktigt besked. Statsbidragen till kommunerna höjs för att motverka krisens effekter i den kommunala ekonomin. För Västerås del ger de höjda statsbidragen 70 mkr för 2010. Det räcker inte för radera krisens negativa effekter i den kommunala ekonomin. Men - det hjälper oss att undvika stora generella neddragningar i verksamheterna.

Västeråsalliansen är mån om att de besparingar som behöver göras inför 2010 i första hand ska göras genom riktade insatser - dvs att verksamheter läggs ner etc. Vi vill undvika att smeta ut generella besparingskrav.

Som ordförande i Grundskolenämnden är detta viktigt. Vi arbetar hårt för att hitta besparingar som inte drabbar lärartäthet och klasstorlekar. Vi kommer pröva vilka verksamheter vi ska bedriva och fortsätta skolomställningsarbetet för att minska den överkapacitet vi har i skollokaler.

Lärarförbundet menar att regeringens satsning är för liten och hänvisar till många lagda varsel på lärare. Här är det viktigt att sortera korten. Det huvudakliga behovet av att minska antalet lärare i kommunerna beror på stora demografiska förändringar. I Västerås minskar antalet högstadieelever med 1000 elever på 3 år. Det motsvarar ca 70 lärartjänster. Detta behov av omställning beror inte på besparingskrav utan på en ständig anpassning efter förändrade demografiska förutsättningar.

tisdag 24 mars 2009

Guldet är hemma!

Efter åtta långa år är åter bandyguldet hemma i Västerås. Jag följde finaldramat på studenternas i lördags. Det var en fantastisk upplevelse. Med över 20000 personer på läktarna, varav tusentals västeråsare bärgade VSK hem guldet genom att besegra Edsbyn med 5-4. Det som var särskilt roligt i år var naturligtvis de många unga spelarna som har fostrats i VSK. När 5 etablerade spelare lämnade klubben inför säsongen värvade VSK endast en ny. Resten av truppen fylldes på med juniorer. Det var en långsiktig satsning som gav utdelning redan första säsongen.

I måndags uppvaktades klubben i Västerås. Inför 1000-1500 västeråsare hyllades laget i blåst och snöväder på Sigmatorget. Trots att det var aningen kylslaget fylldes torget av värme. Jag delade tillsammans med Elisabeth Unell ut en gratifikation om totalt 100000 kr till klubben. På kvällen var jag värd för en hyllningsmiddag för laget på Rocklunda restaurangen.

Jag hoppas på fler hyllningar till Västeråsidrotten under våren. Damlagen i både IVH och Rönnby Tigers spelar slutspel och kan nå långt! Om VIK dessutom skulle ta halmstrået och nå elitserien så kommer detta idrottsår ge mer än vad någon har kunnat hoppas på!

fredag 6 mars 2009

Nu är jag tillbaka...

Efter ett litet uppehåll är jag nu tillbaka på bloggen. Det är mycket som har hänt sedan sist. Det största för mig personligen är naturligtvis att jag blev pappa till en liten tjej den 10 februari. Ebba heter vår lilla sötnos. Det är roligt men jag kan väl inte riktigt påstå att vi har hittat några riktiga rutiner.

Det har varit en del besök från släkt och vänner men ännu återstår många. Särskilt roligt är det att min bror Niclas blev pappa till en liten Oscar den 14 januari. Ebba har därmed en jämnårig kusin. Det ska bli roligt att se när de börjar upptäcka varandra.

Jag återkommer med lite om den politiska händelseutvecklingen.

torsdag 5 februari 2009

Äntligen 2...

Till sist presenterade alliansens partiledare en energiöverenskommelse som bland annat innebär att nuvarande kärnkraft kan ersättas med ny. Det är ett viktigt beslut för klimatet, Sverige och vårt näringsliv och inte minst för alliansen.

Nu är frågan hur Mona Sahlin hanterar det här. Går hon kärnkraftsvännerna i LO till mötes eller går hon i ledband med sitt övriga regeringsunderlag?

Äntligen...

Igår blev det äntligen klart att Ryanair startar två nya flyglinjer från Västerås flygplats. Jag är övertygad om att båda linjerna kommer att gå bra. Barcelona har naturligtvis i sig själv en enorm dragningskraft - men från flygplatsen Girona är det inte heller särskilt långt till den franska gränsen och en region som Languedoc-Roussillon med städer som Montpellier och Perpignan.

Även den andra nya destinationen, Düsseldorf, är intressant eftersom staden ligger kanske Europas mest tätbefolkade område. Det innebär att vi västeråsare får närmare till en central och viktig del av Europa, men också att många tyskar och holländare får mycket närmare till oss.

Dessa nya linjer har varit efterlängtade. Västerås flygplats kan ha en mycket stor regional betydelse. Men det förutsätter naturligtvis bra flyglinjer. Jag hoppas därför på mer! Jag ser fram mot att Ryanair startar linjer till Milano/Bergamo och Paris. Jag hoppas också att Wizzair kan starta flygningar till Budapest. Utöver detta skulle jag gärna se ett par dagliga flyg till Amsterdam/Schiphol för att därifrån kunna nå interkontinentalflyg och en stor mängd mindre flygplatser i Frankrike, Tyskland och Storbrittanien. Jag håller tummarna för det!!!

torsdag 29 januari 2009

Arbetsro och trygghet viktigt i skolan

Att skolan ska präglas av arbetsro och trygghet är en viktig beståndsdel i den moderata utbildningspolitiken. Alliansregeringen har genomdrivit en rad förändringar i skolförordningarna som ökar möjligheterna för skolorna att upprätthålla arbetsro och trygghet.

På moderat initiativ har skolverket under 4 år fått 40 mkr för att bedriva forskning kring och utveckling av antimobbningsprogram som används i skolorna. I ett första steg kommer en utvärdering av 8 antimobbningsprogram att presenteras i februari.

På hemmaplan har Västeråsalliansen varit mycket tydlig i dessa frågor - bl a i stadens utbildningsplan.

Under den senaste månaden har frågan om det råder en trygg och säker arbetsmiljö i skolorna blåssat upp efter ett antal händelser vid några skolor.

Från majoritetens sida i Västerås är vi beredda att vidta de åtgärder som krävs. Vi ställer också krav på att skolorna ska agera tidigt när oroligheter eller kränkningar förekommer. För att få en bild av hur läget ser ut på högstadieskolorna idag, samt vilka ytterligare åtgärder som kan behövas vidtas, har grundskolenämndens presidium kallat samtliga högstadierektorer till ett möte den 9 februari.

På vilket sätt kan man bli skickligare på den enskilda skolan, på vilket sätt kan de gemensamma stödstrukturerna i proaros fungera bättre och kan Grundskolenämnden ge ett tydligare stöd till skolorna. Det är frågor som jag vill diskutera med rektorerna.

torsdag 8 januari 2009

Om att flytta stökiga elever


Debattens vågor har gått höga angående situationen på Bäckbyskolan. Jag har därför skrivit en debattartikel som beskriver hur jag ser på möjligheten att flytta elever. Jag klistrar in den nedan. Förhoppningsvis publiceras artikeln under de närmaste dagarna i VLTFlytt av elev – en sista utväg

I Västerås skolor skall nolltolerans gälla avseende alla former av kränkande behandling. Kommunfullmäktige har i Västerås stads utbildningsplan slagit fast att varje skola ska bedriva ett verkningsfullt arbete mot kränkande behandling.

Inte desto mindre vet vi att det dagligen förekommer olika former av kränkningar i våra skolor. Kränkningarnas karaktör kan ta sig många olika former men kan aldrig accepteras. Skolans arbete med att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla elever och att bekämpa alla former av kränkningar måste vara ständigt pågående. Utgångspunkten för detta arbete är den likabehandlingsplan som ska finnas på varje skola.

Under de senaste dagarna har oro och kränkningar på Bäckbyskolan uppmärksammats i flera artiklar i VLT. Skolan har vidtagit omfattande åtgärder för att återskapa arbetsro och trygghet på skolan, samtidigt som en grupp föräldrar till elever på skolan upplever skolans åtgärder som otillräckliga.

I detta sammanhang har en diskussion förts avseende möjligheten att förflytta elever, som står för kränkningar eller trakasserier, till en annan skola.

Sedan den 1 juli 2007 är det möjligt för kommunen att, emot föräldrarnas önskemål, förflytta elever till en annan skola om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Jag tycker att det är en viktig möjlighet som kommunerna har fått till sitt förfogande att ta till när andra möjligheter är uttömda.

Jag tror emellertid inte att förflyttning av elever är en mirakelkur som löser alla problem. Instrumentet ska endast användas när andra möjligheter att lösa problemen bedöms vara uttömda. För att underlätta i skolornas handläggning fattade Grundskolenämnden i oktober 2008 beslut om villkor för förflyttning av elev till annan skola mot vårdnadshavarens önskemål.

I villkoren framgår bland annat att aktuella och kontinuerligt utvärderade åtgärdsprogram ska finnas och att alla möjliga lösningar på skolan ska vara uttömda. Normalt är det skolans rektor som aktualiserar behovet av att flytta en elev. Grundskolenämnden kan därefter besluta om byte av en elevs skolplacering.

Grundskolenämnden är beredd att fatta beslut om förflyttning av elever när det är befogat och nämndens villkor är uppfyllda. Det är i detta sammanhang viktigt att varje ärende prövas seriöst för att enskilda elever ska få en rättssäker bedömning.


Mikael Damsgaard (m)
Kommunalråd och ordförande i Grundskolenämnden