måndag 21 november 2011

Hög tid för valfrihet och mångfald

Under senare tid har det varit mycket debatt om privat driven äldreomsorg med anledning av de missförhållanden som framkommit från några av Caremas äldreboenden. Det har varit en debatt där all privat driven äldreomsorg har fått klä skott för misstag i några enstaka verksamheter. När väl så allvarliga missförhållanden har avslöjats inom kommunalt driven äldreomsorg har det ofta lett till ett kortvarigt mediadrev och få har ifrågasatt kommunal äldreomsorg i Västerås eller Huddinge på grund av brister i Piteå eller Timrå. Min slutsats är att det är lättare att förlåta kommunal inkompetens än privat girighet (eller så är det en ideologisk betingad reflex hos journalister). Men oavsett vem som driver verksamheten kan allvarliga missförhållanden aldrig bortförklaras och de ska uppmärksammas!

Trots den intensiva debatten är jag beredda att försvara att det finns privata aktörer inom äldreomsorgen - och jag ser gärna fler! Men det är hög tid att prioritera valfrihet och mångfald framför upphandling!

Jag ser i huvudsak två syften med privata aktörer inom äldreomsorgen. Dels handlar det om att skapa valfrihet för äldre och dels om att utveckla kvalitet och effektivitet inom ramen av begränsade resurser.

Valfriheten har två poänger. Det ger den enskilde möjlighet att välja till ett alternativ utifrån sina egna preferenser. Men det ger också den enskilde möjlighet att välja från ett alternativ som enligt egna eller andras erfarenheter brister. Valfriheten flyttar makten från kommunala politiker och tjänstemän till den enskilde.

Tyvärr är det så, att den valfrihet som i många kommuner blivit en självklarhet inom hemtjänsten, fortfarande är sällsynt när det handlar om särskilda boenden. Ekot berättar idag att det endast är tre kommuner, Stockholm, Lidingö och Nacka, som tillämpar LOV (Lagen om valfrihet) inom särskilda boenden och att det egentligen bara är i Nacka som valfriheten fullt ut fungerar.

När LOVen används får den enskilde möjlighet att välja. Men det skapar också nya förutsättningar för en större mångfald av alternativ. När upphandling ersätts av valfrihet kan små lokala vårdföretag och idéburna organisationer starta och långsiktigt utveckla äldreboenden. Det har de svårt att göra när verksamheten upphandlas.

Det är nu hög tid för valfrihet och mångfald även för äldreboenden i Västerås.