fredag 22 januari 2010

Om skolbyråkratin

Lärarnas riksförbund hade i går en artikel på DN-debatt där man hävdade att bara hälften av skolans resurser går till undervisning. Med artikeln sätter de fingret på behovet av att prioritera undervisningen och i möjligaste mån minska kostnaderna för byråkratin.

Lärarnas riksförbund gör det dock väl enkelt för sig. Utanför det som definieras som undervisningskostnader ligger dock kostnader som få vill välja bort. Det handlar om skollokaler, läromedel, elevhälsa och skolmat. Kommunernas centrala skolbyråkrati hör till kategorin övriga kostnader som i genomsnitt står för 16 procent av skolans kostnader. Men i kategorin övriga kostnader ryms också skolledning, studie- och yrkesvägledning, kompetensutveckling, talpedagoger och tolkar.

Det innebär alltså att utrymmet att spara på skolbyråkratin inte är alls så stort som LR ger bilden av i DN-debatt. Inte desto mindre är det viktigt att man i varje kommun utformar organisation och styrning av skolan så effektivt som möjligt. Här finns det saker att göra - också i Västerås.

Vi moderater drev inför förra valet att den kommunala utföraren Proaros skulle avskaffas. Med det menar vi inte att verksamheten skulle avskaffas - däremot att Proaros som styrelse och förvaltning skulle avskaffas. Inom Västeråsalliansen var det emellertid bara Moderaterna och Miljöpartiet som stod bakom en sådan åtgärd. Den nu 18 år gamla organisationsmodellen kom därför att bestå även denna mandatperiod.

Vi menade att den dubbla organisationen med beställarnämnder och en utförarstyrelse skapar onödig byråkrati - men framförallt otydlighet i styrning och ansvarstagande. Detta är särskilt tydligt vad gäller skolan.

Jag skulle gärna se en organisation där alla skolor blir mer självständiga än idag och mer utrymme ges till professionen och att rektor har ett tydligt ansvar för helheten. Samtidigt krävs det med ett kommunalt huvudmannaskap en central funktion, låt oss kalla det byråkrati, med ansvar för finansiering, verkställande av skolpolitisk inriktning, vissa centrala stödresuser, begränsade utvecklingsresurser och en väl fungerande uppföljning av den verksamhet som bedrivs vid alla stadens skolor.

Jag hoppas att tiden är mogen för förändring under nästa mandatperiod.