onsdag 19 augusti 2009

Nya turer kring bandyfinalen

Igår kunde vi ta del av att Bandyfinalen 2009 kostade Uppsala kommun 3,5 mkr. Efter att kommunstyrelsens ordförande i Uppsala Gunnar Hedberg konstaterade att bandyfinalen inte skulle kosta Uppsalas skattebetalare stora pengar kom spekulationerna igång kring var kommande finaler ska spelas.

Till att börja med konstaterar jag att diskussionen blir aktuell först från och med 2013 eftersom Svenska bandyförbundet och Uppsala kommun har en överenskommelse som löper fram till och med 2012.

Jag fick i morse frågan av SR Västmanland om vi vill ha finalen till Västerås. Det är klart att många västeråsare skulle applådera det. Men det finns en del hinder på vägen.

Det är min bestämda uppfattning att om Västerås ska ta på sig värdskapet för kommande bandyfinaler så måste det finnas rimliga förutsättningar att få arrangemanget att gå runt. Jag är inte beredd att offra miljontals skattekronor som har varit fallet i Uppsala. Uppsalas miljonförluster är resultatet av en dragkamp mellan Uppsala kommun och Göteborgs stad om arrangemanget där Uppsala enligt UNT i slutändan var villigt att betala 4,5 mkr till Svenska bandyförbundet för finalen. Jag ställer mig frågan om det är rimligt att svenska kommuner offrar skattebetalarnas pengar i denna typ av dragkamp.

Vad gäller Västerås förutsättnignar att vara värd för en bandyfinalen finns det också stora frågetecken vad gäller arenafrågan. ABB-arena syd har i dagsläget en kapacitet om ca 8600 åskådare. En inbyggd arena har av naturliga skäl mycket begränsade möjligheter att byggas ut med tillfällig läktare. Eftersom en bandyfinal normalt lockar över 20000 åskådare krävs i sådana fall andra lösning. Den lösning som teoretiskt då skulle vara möjlig är att bygga upp tillfälliga läktare kring Hakonplan som ligger sida vid sida med ABB-arena syd. Frågan är om det låter sig göras?

Inga kommentarer: