måndag 31 augusti 2009

Arbetsstämman avslutad

Efter några intensiva stämmodagar i Västerås kan vi blicka tillbaka på ett mycket väl genomfört arrangemang som kommer att utgöra en stabil grund inför nästa års valrörelse. Det är som västeråsare roligt att grunden läggs hos oss! Stämman avslutades med ett tal av Fredrik Reinfelt.Politiskt var stämman en framgång för den fortsatta förnyelsen av moderaterna till att vara det parti som bättre en andra förmår att forma en politik utifrån människor verklighet. Det var naturligtvis en framgång för partiledningen men stämman gjorde också några viktiga markeringar, t ex vad gäller arbetskraftsinvandring - att det inte ska vara nödvändigt att åka hem till sitt hemland och söka arbets- och uppehållstillstånd om man som asylsökande har fått jobb i Sverige. Däremot är jag besviken över att stämman biföll förslaget om att medborgarskap ska kunna omprövas. Visst kan jag se att det förekommer medvetet och ofta organiserat fusk, men jag är rädd för att vi hamnar på ett sluttande plan där vi öppnar upp för en diskussion om att kunna återkalla medborgarskapet även på andra grunder.

Vad gäller LAS-debatten tycker jag att det i dagsläget inte är lämpligt att avskaffa LAS. Men det är bra att det kom in en skrivning kring LAS-skadeverkning avseende nya grupper på arbetsmarknaden. Vi har bland Europas högsta arbetslöshet bland ungdomar. Det kan finnas många skäl till det, som t ex höga ingångslöner, dålig yrkesutbildning etc. Men jag är övertygad om att LAS bidrar till att göra det svårare för nya grupper att etablera sig på arbetsmarknaden. LAS reglerna gör dessutom arbetsmarknaden stelare genom att folk inte vågar byta jobb om man har haft en lång anställning hos en arbetsgivare. Det finns goda skäl för att moderaterna så småningom måste våga ta den debatten på allvar och finna en politik för en modern och flexibel men ändå trygg arbetsmarknad. Alltså ytterligare ett område för politikutveckling.

stämmobloggen kan du läsa mer om vad som hände under stämman.

Inga kommentarer: