onsdag 17 december 2008

Höjda betyg i Västerås

I dagarna har skolverket förra läsårets skolresultat. Glädjande kan vi se att Västeråseleverna lämnar grundskolan med bättre resultat. Det är små steg – men de går åt rätt håll.

Både vad gäller meritvärden och andel elever som har godkända betyg i alla ämnen ser vi de bästa resultaten sedan det nya betygssystemet infördes på 90-talet. Även andelen elever som har uppnått behörighet till gymnasiet ökar något. Vi ser också förbättrade resultat på de nationella proven vilket visar att de högre betygen har substans.

Västeråsalliansens strategi handlar både om att jobba långsiktigt med kunskaperna i grundskolans tidigare år och att här och nu jobbar med de elever som är på väg att lämna grundskolan.

Läsa - skriva - räkna- garantin i år 3 är en viktig åtgärd. Den innebär att vi på ett tydligt sätt följer upp att alla elever har tillgodogjort sig grundläggande färdigheter i att läsa, skriva och räkna i år 3. Kravnivån motsvarar de nya nationella målen för år 3. Vi följer också upp att de elever som inte når målen får rätt stöd.

Det tar så klart tid innan det får genomslag i slutbetygen - men det är viktigt med långsiktighet när vi utvecklar skolan!

Hur förklarar vi då de förbättrade resultaten i nian?

Jag tror att det finns flera förklaringar. När det handlar om de höjda meritvärdena tror jag att betygsintaget till gymnasiet som Västeråsalliansen införde 2007 är viktigt. Det handlar om att skicka rätt signaler till eleverna i grundskolan. När det gäller andelen behöriga och andelen godkända i alla ämnen har nog IDA haft en viss betydelse.