tisdag 19 maj 2009

Avslutning i kyrkan

Diskussionen om skolorna ska få hålla sina avslutningar i kyrkan har blossat upp igen. SR Västmanland har gjort en rundringning till Västerås grundskolor där det visar sig ungefär hälften av skolorna firar avslutningen i en kyrka och övriga t ex på skolgården.

Vid de flesta skolor verkar detta inte vara någon stor fråga. Men i Dingtuna strax utanför Västerås pågår en infekterad debatt. Det började inför julavslutningen då skolans rektor bröt den långa traditionen av att hålla avslutningsceremonin i Dingtuna kyrka som ligger bredvid skolan. Inte heller sommaravslutningen kommer hållas i kyrkan vilket återigen har placerat den lilla Dingtuna skola i händelsernas centrum.

Jag fick idag tillfälle ha uttala mig i SR Västmanland om vi politiker inte borde ta ansvar och besluta hur det ska vara. Men det är min bestämda uppfattning att vi politiker ska hålla oss ifrån att peta i hur skolorna utformar sina skolavslutningar.

För det mesta tycks frågan vara ganska okomplicerad och Skolverket uttrycker också att det finns möjlighet att hålla skolavslutningar i kyrkan. Diskrimineringsombudsmannen är emellertid mer kompromisslös och menar att skolor ska undvika att hålla skolavslutningar i kyrkan. Jag menar dock att rätt utformad behöver inte en avslutning i kyrkan innebära varken risk för diskriminering eller ensidig religös påverkan.

Frågan ställs dock på sin spets när det finns elever som pga religösa skäl inte får delta i avslutningen i kyrkan.

Inga kommentarer: