fredag 29 augusti 2008

Den svenska skolan

Efter P1 granskning av Utbildningsminister Björklunds uttalanden om krisen i den svenska skolan, har det brutit ut en livfull debatt om hur illa det verkligen ser ut.
Det faktum att Björklund vid några tillfällen har varit slarvig med sina uppgifter tas av debattörer och politiker på vänsterkanten för intäkt för att läget i den svenska skolan egentligen är ganska bra.
Det är för Sverige en livsfarlig inställning. Visst finns det en hel del saker som fungerar bra i den svenska skolan. Det finns också skolor av mycket hög klass. Inte desto mindre kan vi se att kvalitetsskillnaderna är stora - utan att de bästa eleverna når särskilt bra resultat i internationell jämförelse.
Vi kan också konstatera att den svenska skolan har tappat positioner jämfört med andra jämförbara länder. Det duger inte att Sverige i ett EU eller OECD perspektiv har en medelmåttig skola. Vi är det land i världen som lägger näst mest resurser på skolan - det borde också visa sig resultatmässigt!

måndag 25 augusti 2008

Några rader om besöket i England


Dagarna i Gloucestershire var intressanta men naturligtvis mycket intensiva. Mest givande var torsdagens möten med politiker och tjänstemän från Gloucestershire County Council. Morgonen inleddes med intressanta föredrag om förändringar i den lokala och regionala organisationen i Storbrittanien och hur arbete i olika former av partnerskap hade blivit allt viktigare inslag.

Därefter hade vi workshops i olika grupper. Det var grupper som diskuterade demografiska utmaningar, skolutbyten mellan Västmanland och Gloucestershire, klimatutmaningar. I klimatgruppen var intresset stort kring hur vi använder biogas i Västerås och Västmanland. De var också mycket intresserade av vårt arbete med sopsortering. Vi kan nog vänta oss ett brittiskt besök med detta som tema.

Jag deltog själv i skolgruppen. Även om våra skolsystem skiljer sig mycket åt är det ändå intressant att se att våra diskussioner har många likheter. Vårt besök hade också perfekt timing med att resultaten av de stora examensproven släpptes. Resultaten visade sig vara bättre än någonsin. Följden av de goda resultaten är en diskussion huruvida proven är för lätta eller för lätta för lärarna att anpassa undervisningen efter.

En viktig fråga för de brittiska deltagarna var deras språkkunskaper. De menade att det är bekymmersamt för britterna att det ofta inte kan klara sig på något främmande språk. I Sverige presterar eleverna allt bättre i engelska, men samtidigt kan vi se hur undervisningen och kunskaperna i framförallt tyska och franska har försämrats. Vårt bekymmer är att vi "bara" kan engelska.

måndag 18 augusti 2008

Hösten är igång

Nu är jag tillbaka med full kraft i det politiska arbetet efter en vecka i La Garde Freinet i Provence. Sommaren har för min del varit händelserik. Den 27 juni flyttade jag och Sara till vårt nya radhus i Hökåsen utanför Västerås och den 9 augusti gifte vi oss i Lundby kyrka.

Även om sommaren inte har varit full av vila känner jag mig full av kraft för att ta tag i höstens politiska arbete.

Första dagen i stadshuset började, liksom varje måndag, med kommunalrådsberedning. Eftermidagen ägnar jag mig åt att gå igenom mail, ringa en del samtal och springa i korridorerna efter folk. Och inte minst. Jag gör ett tappert försök att starta denna blogg.

Hela tisdagen och onsdag förmiddag kommer jag ägna mig åt diverse sammanträden. Onsdag till lördag åker jag till Gloucestershire, England tillsammans med styrelsen för Västmanlands kommuner och landsting.

Gloucestershire är sedan 12 år tillbaka "vänlän" med Västmanland och det har under åren förekommit många sammarbeten mellan Gloucestershire och Västmanland, inte minst mellan skolor. Syftet med vårt besök är att lära oss mer om Storbrittaniens lokala organsiation och regionalt utvecklingsarbete. Vi kommer ha ett antal worksshops och träffa både politiker och tjänstemän från regionen.