tisdag 2 juli 2013

5 punkter för att stärka Västerås i Stockholm-Mälarregionen

Jag ankom sent igår kväll till Almedalen och har nu inlett några dagars seminariemaraton. Dagens första seminarium behandlade de regionala stadskärnornas betydelse för Stockholm-Mälardalsregionens tillväxt.

På seminariet redogjordes för hur stadsmässiga kvaliteter skapar attraktivitet som höjer markvärdena. Det handlar exempelvis om närhet till restauranger och annan service och tillgång till kollektivtrafik.

Här spelar Västerås, med årlig befolkningstillväxt på 1500 personer, en viktig roll. Men Västerås har möjlighet att husera en ännu större del av regionens befolkningstillväxt. Men ett antal faktorer behöver komma på plats:
1. Underlätta byggandet i Västerås genom att avskaffa de lokala särkraven gällande energiprestanda vid nyproduktion av bostäder.
2. Säkerställ en långsiktig och god planberedskap som utvecklar attraktiva stadsmiljöer - även gällande småhus.
3. Färdigställ utbyggnaden av järnväg till Stockholm med citybanan och fyra spår på Mälarbanan.
4. Utveckla trafikeringen med tät och driftsäker pendeltågstrafik.
5. Länka ihop de regionala stadskärnorna i västra Mälardalen (Västerås, Eskilstuna och Örebro) sinsemellan och med Arlanda-Uppsala via Enköping.