fredag 6 november 2009

Långt fullmäktige fastställde barnomsorgstaxor

Gårdagens kommunfullmäktige blev en riktig långkörare med heta debatter. Men det var bra och roliga debatter och det kändes aldrig riktigt segt trots att vi håll på i över 6 timmar och var klara först efter kl 22.

De sista politiska avgörandena angående frågan om förändrade tillämpningsföreskrifter och taxor för barnomsorgen skedde på gårdagens fullmäktige då taxorna fastställdes. Förändringarna innebär att vi i stort anpassar oss till den nivån som gäller enligt skollagen och maxtaxereglerna. I några delar är vi mer generösa än vad vi behöver vara.

Inom förskolan slår skollagen fast att barn till arbetssökande och föräldralediga har rätt till 15 timmar i förskolan per vecka. För barn till aktivt arbetssökande är vi något mer generösa då vi ger rätt till 20 timmar i veckan för att förbättra förutsättningarna för ett aktivt jobbsökande.

Inom skolbarnsomsorgen har familjerna rätt till en plats för barnen i fritidshem när föräldrarna arbetar eller studerar. Även där har vi varit lite mer generösa än vad lagen kräver. För barn i förskoleklass får barn till föräldralediga och arbetssökande rätt till 10 timmar i veckan. Det innebär att de kan vara kvar på skolan och äta lunch och delta i en del aktiviteter på fritids under eftermiddagen.

För barn i år 1-3 får barn till arbetssökande rätt till upp till 6 timmar i fritids per vecka under skoldagar. Det innebär att det skapas flexibla möjligheter för föräldrarnas arbetssökande.

Vad gäller taxorna anpassade vi oss i stort till maxtaxans regler. Det innebär att en familj för första barnet betalar 3 % av sin inkomst för en plats i förskola och 2% av sin inkomst för ett barn i fritidshem. Dock max 1260 kr/mån respektive 820 kr/mån.

I och med att vi har infört regler om deltidsvistelse i förskola och fritidshem införde vi också en deltidstaxa, där rabatten är motsvarande 25% av ordinarie taxa. Det innebär att för ett barn som vistas upp till 15 timmar i veckan i förskolan blir maximal taxa 945 kr/mån istället för 1260 kr/mån.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ett så sorligt och lågt beslut. Jag är så besviken på de som styr. Jag som alltid levt efter devisen att barnen är vår framtid. Tydligen inte. Likabehandlingsplaner och barnkonventionen betyder tydligen ingenting.

Mikael Damsgaard sa...

Denna fråga har väckt starka känslor: Både från de som tycker det är rimligt att tiden i barnomsorgen är begränsad när föräldrarna är hemma och de som tycker att de tidigare mer generösa reglerna var att föredra. Vi som har att ta ansvar för medborgarnas pengar måste dock hela tiden fråga oss vilken omfattning det är rimligt att olika offentliga tjänster har. Vår uppfattning i detta ärende är att vi i grunden utgår från de barnomsorgsbehov som finns i familjen. Det ger alla barn rätt till en pedagogisk verksamhet med hänsyn deras utveckling.

Hälsningar,
Mikael