fredag 15 maj 2009

Socialistiska dimridåer om Lillhagaskolan

Under våren har vi haft en skolomställningsprocess som bland annat har handlat om att lägga ner Lillhagaskolan. Efter socialdemokraternas agerande i grundskolenämnden den 7 maj är det tydligt att de inte vill vara med och ta ansvar för svåra beslut.

Jag har tillsammans med Vicki Skure-Eriksson, Lars Kallsäby och Rodrigo Romo skrivit en debattartikel som publicerades i VLT idag. Du kan läsa den nedan.

M + C: ­Socialistisk dimridå om Lillhagaskolan
Efter en lång beslutsprocess har grund­skolenämnden beslutat att Lillhagaskolan läggs ner. Beslutet om skolans nedläggning är ett led i en process som handlar om att minska lokalkostnaderna för skolan i Väster­ås. Detta gör vi för att värna resurser till lärare och andra pedagogiska resurser.

Motivet till avvecklingen är att både Lillhagaskolan och den närliggande Emaus­skolan har betydligt färre elever än vad skolorna är anpassade för. Lillhagaskolan är dessutom så liten att det är svårt att driva en god pedagogisk verksamhet inom de ekonomiska ramar skolan har. Det har inneburit att Lillhagaskolan under flera år har dragits med betydande underskott. Samtliga elever på Lillhagaskolan erbjuds plats på Emausskolan men det är naturligtvis fritt, för den som vill, att söka till andra skolor.

Först dagen före beslutet skulle fattas ­bekände Socialdemokraterna och Vänsterpartiet färg i frågan – genom ett pressmeddelande. Under den relativt långa process som har föregått beslutet i grundskolenämnden har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet varit mycket passiva. I Proaros styrelse beslutade majoriteten och opposition enhälligt att föreslå nedläggning av skolan.

Oppositionens agerande i grundskolenämnden väcker flera frågor. Är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet beredda att skjuta till mer pengar till Lillhagaskolan för att bevara den – och var ska då dessa tas? Eller tycker Socialdemokraterna och Vänster­partiet att andra skolor ska fortsätta och betala Lillhagaskolans underskott?

Men det hela tycks egentligen inte handla om ett engagemang för Lillhagaskolan. ­Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anklagar majoriteten för att bedriva ett dubbelspel där de hävdar att vi vill avveckla den kommunala skolan för att ersätta den med en friskola. Detta är inget annat än en socialistisk dimridå som handlar om att smita undan och slippa ta ansvar för svåra beslut.

Vårt beslut att lägga ner Lillhagaskolan grundar sig på en seriös bedömning av skolans förutsättningar och behovet av att dra ner på skollokaler. Föräldrarnas arbete med att starta en friskola är inget som har ­initierats eller uppmuntrats av Västerås­alliansen, vilket också intygades av de ­föräldrarådsrepresentanter som deltog på grundskolenämndens sammanträde den 7 maj. Däremot bejakar vi lokala initiativ och valfrihet varför vi inte har för avsikt att i onödan sätt käppar i hjulen för föräldrarnas strävan.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill dock göra allt som står i deras makt för att motverka föräldrarnas ambitioner. Det står i stark kontrast till den långa traditionen i Västerås av att se positivt på friskolor. Men det råder en ny tid när Socialdemokraterna har tvingats in i vänsterfållan.

Mikael Damsgaard (M)ordförande grundskolenämnden
Vicki Skure-Eriksson (C)vice ordförande grundskolenämnden
Lars Kallsäby (C)ordförande Proaros
Rodrigo Romo (M)vice ordförande Proaros

Inga kommentarer: