torsdag 28 november 2013

Tidigare betyg ger eleven mer tid

Skolverket har idag presenterat statistik över den första årskullen som fick betyg i årskurs sex efter införandet av nya läroplaner, kursplaner och betygssystem. Det är svårt att utifrån resultaten detta första år dra alltför långtgående slutsatser. Vad man ändå kan konstatera är att det redan i årskurs sex är många elever som har halkat efter. Med tidgare betyg blir det tydligare för skolor, elever och föräldrar hur det går i skolan. Innan betygsreformen fick elever i grundskolan sitt första betyg vid julavslutningen i årskurs åtta, då bara tre av 18 terminer i grundskolan återstod. Med tidigare betyg blir det tydligt för skolan vilka elever som behöver mer stöd för att lyckas. De första betygen kan också för många elever vara en väckarklocka att ta skolan på lite större allvar. Det är trots allt så att elevens egen motivation och ansträngning är helt avgörande för att lyckas i skolan. Skolan har naturligtvis ett viktigt uppdrag i att motivera och sätta in undervisningen i ett sammanhang. Nu ges elever och skolor mer tid att rätta till eventuella tidigare försummelser. I en framtid är det rimligt att betyg börjar ges ännu tidigare än i sexan. Vi moderater har i vårt skolprogram slagit fast att de första betygen borde ges i årskurs tre med hänsyn till läroplanens upplägg och de nationella proven i trean. Vi vet nämligen att de elever som efter lågstadiet inte har lärt sig att läsa och skriva även får svårt att klara övriga ämnen senare i grundskolan.

måndag 25 november 2013

Jag kandiderar till riksdagen 2014

I lördags fick jag förtroendet av nomineringsstämman för moderaterna i Västmanland att stå på tredje plats på riksdagsvalsedeln inför nästa års val. Jag är naturligtvis väldigt glad över att ha fått det förtroendet. Men jag är också väldigt ödmjuk inför de förväntningar som med rätt vilar på oss som är moderata toppkandidater från Västmanland. Som oppositionsråd och skolpolitiker i Västerås har jag till mångt och mycket koncentrerat mig på att vara synlig i Västerås. Under 2013 har jag fram tills idag gjort drygt 60 verksamhetsbesök varav många på förskolor och skolor. Som riksdagskandidat breddas mitt uppdrag. Västerås och är naturligtvis en stor och viktig del av Västmanland - men Västmanland är mycket mer än Västerås. Fram till valet kommer jag därför ägna mycket tid åt att resa i Västmanland för att besöka verksamheter (inte minst skolor), moderata medlemsmöten och naturligtvis möta väljare i länets alla kommuner. Valet handlar om hur arbetslinjen gör att jobben växer fram och hur kunskapslinjen i skolpolitiken gör att eleverna lär sig mer i skolan.