måndag 31 augusti 2009

Arbetsstämman avslutad

Efter några intensiva stämmodagar i Västerås kan vi blicka tillbaka på ett mycket väl genomfört arrangemang som kommer att utgöra en stabil grund inför nästa års valrörelse. Det är som västeråsare roligt att grunden läggs hos oss! Stämman avslutades med ett tal av Fredrik Reinfelt.Politiskt var stämman en framgång för den fortsatta förnyelsen av moderaterna till att vara det parti som bättre en andra förmår att forma en politik utifrån människor verklighet. Det var naturligtvis en framgång för partiledningen men stämman gjorde också några viktiga markeringar, t ex vad gäller arbetskraftsinvandring - att det inte ska vara nödvändigt att åka hem till sitt hemland och söka arbets- och uppehållstillstånd om man som asylsökande har fått jobb i Sverige. Däremot är jag besviken över att stämman biföll förslaget om att medborgarskap ska kunna omprövas. Visst kan jag se att det förekommer medvetet och ofta organiserat fusk, men jag är rädd för att vi hamnar på ett sluttande plan där vi öppnar upp för en diskussion om att kunna återkalla medborgarskapet även på andra grunder.

Vad gäller LAS-debatten tycker jag att det i dagsläget inte är lämpligt att avskaffa LAS. Men det är bra att det kom in en skrivning kring LAS-skadeverkning avseende nya grupper på arbetsmarknaden. Vi har bland Europas högsta arbetslöshet bland ungdomar. Det kan finnas många skäl till det, som t ex höga ingångslöner, dålig yrkesutbildning etc. Men jag är övertygad om att LAS bidrar till att göra det svårare för nya grupper att etablera sig på arbetsmarknaden. LAS reglerna gör dessutom arbetsmarknaden stelare genom att folk inte vågar byta jobb om man har haft en lång anställning hos en arbetsgivare. Det finns goda skäl för att moderaterna så småningom måste våga ta den debatten på allvar och finna en politik för en modern och flexibel men ändå trygg arbetsmarknad. Alltså ytterligare ett område för politikutveckling.

stämmobloggen kan du läsa mer om vad som hände under stämman.

onsdag 19 augusti 2009

Nya turer kring bandyfinalen

Igår kunde vi ta del av att Bandyfinalen 2009 kostade Uppsala kommun 3,5 mkr. Efter att kommunstyrelsens ordförande i Uppsala Gunnar Hedberg konstaterade att bandyfinalen inte skulle kosta Uppsalas skattebetalare stora pengar kom spekulationerna igång kring var kommande finaler ska spelas.

Till att börja med konstaterar jag att diskussionen blir aktuell först från och med 2013 eftersom Svenska bandyförbundet och Uppsala kommun har en överenskommelse som löper fram till och med 2012.

Jag fick i morse frågan av SR Västmanland om vi vill ha finalen till Västerås. Det är klart att många västeråsare skulle applådera det. Men det finns en del hinder på vägen.

Det är min bestämda uppfattning att om Västerås ska ta på sig värdskapet för kommande bandyfinaler så måste det finnas rimliga förutsättningar att få arrangemanget att gå runt. Jag är inte beredd att offra miljontals skattekronor som har varit fallet i Uppsala. Uppsalas miljonförluster är resultatet av en dragkamp mellan Uppsala kommun och Göteborgs stad om arrangemanget där Uppsala enligt UNT i slutändan var villigt att betala 4,5 mkr till Svenska bandyförbundet för finalen. Jag ställer mig frågan om det är rimligt att svenska kommuner offrar skattebetalarnas pengar i denna typ av dragkamp.

Vad gäller Västerås förutsättnignar att vara värd för en bandyfinalen finns det också stora frågetecken vad gäller arenafrågan. ABB-arena syd har i dagsläget en kapacitet om ca 8600 åskådare. En inbyggd arena har av naturliga skäl mycket begränsade möjligheter att byggas ut med tillfällig läktare. Eftersom en bandyfinal normalt lockar över 20000 åskådare krävs i sådana fall andra lösning. Den lösning som teoretiskt då skulle vara möjlig är att bygga upp tillfälliga läktare kring Hakonplan som ligger sida vid sida med ABB-arena syd. Frågan är om det låter sig göras?

onsdag 12 augusti 2009

Vänortsbesök i Ålesund

Förra veckan tillbringade jag i vår norska vänort Ålesund och deltog i det årliga vänortsutbytet NOVU. NOVU står för Nordisk vänortsutbyte för ungdom. Förutom Västerås och Ålesund deltog även vår danska vänort Randers, Lahti i Finland och isländska Akureyri. Varje stad ska skicka 20 ungdomar - i år var det 87 ungdomar från de fem nordiska städerna som deltog.

Under veckan deltog ungdomarna i en mängd aktiviteter av olika karaktär.

I anslutning till ungdomsutbytet sker även ett utbyte mellan politiker och tjänstemän inom kulturområdet från de fem städerna.