torsdag 29 januari 2009

Arbetsro och trygghet viktigt i skolan

Att skolan ska präglas av arbetsro och trygghet är en viktig beståndsdel i den moderata utbildningspolitiken. Alliansregeringen har genomdrivit en rad förändringar i skolförordningarna som ökar möjligheterna för skolorna att upprätthålla arbetsro och trygghet.

På moderat initiativ har skolverket under 4 år fått 40 mkr för att bedriva forskning kring och utveckling av antimobbningsprogram som används i skolorna. I ett första steg kommer en utvärdering av 8 antimobbningsprogram att presenteras i februari.

På hemmaplan har Västeråsalliansen varit mycket tydlig i dessa frågor - bl a i stadens utbildningsplan.

Under den senaste månaden har frågan om det råder en trygg och säker arbetsmiljö i skolorna blåssat upp efter ett antal händelser vid några skolor.

Från majoritetens sida i Västerås är vi beredda att vidta de åtgärder som krävs. Vi ställer också krav på att skolorna ska agera tidigt när oroligheter eller kränkningar förekommer. För att få en bild av hur läget ser ut på högstadieskolorna idag, samt vilka ytterligare åtgärder som kan behövas vidtas, har grundskolenämndens presidium kallat samtliga högstadierektorer till ett möte den 9 februari.

På vilket sätt kan man bli skickligare på den enskilda skolan, på vilket sätt kan de gemensamma stödstrukturerna i proaros fungera bättre och kan Grundskolenämnden ge ett tydligare stöd till skolorna. Det är frågor som jag vill diskutera med rektorerna.

Inga kommentarer: