torsdag 30 maj 2013

Förstelärare till Västerås - nu väntar vi på lektorer

Idag har Västerås stad offentliggjort att 47 tjänster som förstelärare ska inrättas i Västerås kommunala skolor. Förstelärare är en del av alliansregeringens satsning på karriärtjänster för lärare. Det är glädjande att Västerås stad utnyttjar möjligheten att söka statsbidragen för att skapa nya karriärmöjligheter för lärare. Det finns också möjlighet att söka statsbidrag för lektorer. Jag hoppas att Västerås också utnyttjar möjligheten att anställa lärare med forskarutbildning som lektorer för att stärka skolans band med forskning och akademi.

torsdag 23 maj 2013

Glädjande med tydligt nej till kommunalt veto gällande friskolor


Efter två års arbete presenterade friskolekommittén i dag en blocköverskridande överenskommelse. Alla partier utom V och SD är överens om hur friskolorna ska regleras i framtiden.

Det viktigaste med överenskommelsen är att det fria skolvalet säkerställs genom att långsiktiga spelregler för friskolor slås fast där hot mot friskolesektorn som vinstförbud och kommunalt veto har avvisats.

Förslaget om samråd för bättre samarbete och lika villkor slår fast en ton där friskolor ses som en resurs som i samverkan med kommunen kan medverka till en positiv utveckling för skolväsendet i kommunen som helhet. Samtidigt som detta ställer högre krav på friskolor ställer det många gånger också krav på kommuner att förändra sitt förhållningssätt till friskolorna.

I Västerås har det under senare år snarare varit den kommunala skolverksamheten som aktivt har isolerat sig från fristående skolor än tvärtom.

Förslaget om meddelarfrihet skapar en ökad öppenhet som bidrar till att stärka förtroende för friskolesektorn.

Förslaget om databasen ”Öppen skolinformation” går väl in linje med förslaget ”Jämförelsesystem för skolan” som moderaterna i Västerås under lång har drivit.

För mer information: http://www.moderat.se/sites/default/files/attachments/friskolekommitte.pdf