onsdag 12 augusti 2009

Vänortsbesök i Ålesund

Förra veckan tillbringade jag i vår norska vänort Ålesund och deltog i det årliga vänortsutbytet NOVU. NOVU står för Nordisk vänortsutbyte för ungdom. Förutom Västerås och Ålesund deltog även vår danska vänort Randers, Lahti i Finland och isländska Akureyri. Varje stad ska skicka 20 ungdomar - i år var det 87 ungdomar från de fem nordiska städerna som deltog.

Under veckan deltog ungdomarna i en mängd aktiviteter av olika karaktär.

I anslutning till ungdomsutbytet sker även ett utbyte mellan politiker och tjänstemän inom kulturområdet från de fem städerna.

Inga kommentarer: