torsdag 13 maj 2010

Västerås ett gott exempel

I tisdags representerade jag Västerås i ett seminarium om kränkande behandling i skolan som barnombudsmannen och barn- och elevombudet på skolinspektionen hade bjudit in till. Jag hade med mig med Storängsskolans rektor och verksamhetschefen för fritid och förebyggande. BO hade bjudit in 10 kommuner varav 5 bedömdes ha större utmaningar att jobba med medan 5 bedömdes ha ett väl fungerande arbete mot kränkande behandling. Västerås var uttaget i den senare kategorin.

Det var ett intressant och givande seminarium. Några slutsatser som drogs var att det är viktigt att den politiska ledningen är tydlig med nolltolerens mot kränkande behandling och att det råder samsyn i frågan. Det är också viktigt att undvika att hamna i försvarsställning när kränkningar upptäcks och inte minst är evernas delaktighet i arbetet viktig.

Vi uppmärkammades också för vårt arbete i TV4 Nyhetsmorgon i går. Här kan du se det inslaget. I måndags kväll var det också en inslag i Tvärsnytt om hur Storängsskolan har jobbat mot nätmobbning. Se inslaget här. Vi har också sett i olika undersökningar att vi ligger förhållandevis väl till. Det innebär dock inte att Västerås saknar utmaningar. Det finns fortfarande elever som utsätts för kränkningar i Västerås skolor och det råder stora skillnader mellan hur arbetet fungerar på olika skolor.

Vad vill vänsterpartierna med skolan?

I valet 2006 fick Socialdemokraterna en rejäl bakläxa för deras skolpolitik. Utan tvekan bidrog väljarnas önskan om en ny skolpolitik till att alliansen fick ta över regeringsinnehav både i riket och lokalt i Västerås.

På sina håll inom socialdemokratin finns det en insikt i nödvändigheten omprövningar. Men frågan är vilka som kommer att styra skolpolitiken vid ett röd-grönt maktövertagande? Tänk dig Lars Ohly som skolminister. En skolminister som vill riva upp de skolreformer som nuvarande regeringen har sjösatt. En skolminister som vill avskaffa betygen, sätta stopp för fristående skolor och vill förbjuda läxor.

I en skoldebabatt som Socialdemokraterna hade bjudit in till i måndags försökte deras skolpolitiska talesman i Västerås, Anders Teljebäck, positionera sig så nära alliansen som möjligt. Vänsterpartiets Vasiliki Tsoplaki instämde i att (S) hade positionerat om sig men var tveksam om det var till det bättre. Frågan som varje väljare som är intresserad av skolan måste ställa sig är vilken skolpolitik är det som kommer att gälla. Socialdemokraternas eller Vänsterpartiets?