lördag 27 april 2013

Kommunals strejk kommer inte gå obemärkt förbi

På måndag kan kommunals strejk bryta ut. Nästan oundvikligt drabbar en strejk inom kommunal verksamhet tredje man. Inom Västerås stad handlar det bland annat om att strejkande tekniker leder till att simbassänger stängs av, strejkande vaktmästare innebär att ett tiotal skolor riskerar att inte blir upplåsta och strejkande personal inom restaurangenheten innebär att det inte lagas någon mat på förskolor och skolor.


Vi som förtroendevalda är i rollen som arbetsgivare skyldiga att på lämpligt sätt minimera strejkens skadeverkningar. Arbetsgivardelegationen har beslutat om att förtroendevalda inledningsvis kommer att gå in och fullgöra två sysslor. Dels handlar det om att låsa upp de knappt tio skolor som i vanliga fall låses upp av vaktmästare och dels att sortera och dela ut internpost. I fredags eftermiddag träffades en antal förtroendevalda som tar på sig vissa arbetsuppgifter, till exempel att låsa upp och låsa någon skola.

Den inskränkning i verksamheten som i media har fått mest uppmärksamhet är att föräldrar till barn i kommunala förskolor och skolor uppmanas att skicka med matsäck till barnen eftersom det inte kommer att lagas eller serveras någon mat i förskolor och skolor.

Företrädare för kommunal menar att föräldrar ska kräva att kommunen ordnar skolmat på annat sätt genom till exempel catering. Det är emellertid ett helt orealistiskt krav. Bara i Västerås handlar det om 20000 luncher varje dag. Utöver det tillkommer frukost och mellanmål vid förskolor och fritidshem. Det finns inga leverantörer som med kort varsel kan leverera en sådan mängd varm mat. Dessutom skulle inköp i denna storleksordning förutsätta att en offentlig upphandling görs. Det är förvånande att företrädare för kommunal tror att deras medlemmars viktiga arbetsinsatser kan ersättas utan vidare.

Generellt tror jag inte heller att barn och ungdomar far illa av att behöva ta med sig matsäck någon vecka. Min egen dotter jublade när hon fick veta att hon skulle ha egen matsäck med sig till förskolan och hon är nog inte ensam att tycka att det kan bli ganska spännande. Men vi måste ändå vara medvetna om att det kan finnas enstaka barn vars föräldrar bortser från uppmaningen att skicka med mat. Detta måste naturligtvis verksamheten sköta med ett professionellt sätt med barnets bästa i centrum. För föräldrar som av ekonomiska skäl har svårt att följa uppmaningen om att skicka med matsäck till skolan finns hjälp att få.

onsdag 3 april 2013

Mycket är fortfarande aktuellt

Idag råkade jag snubbla över en gammal debattartikel där hemma. Trots att 13 år har förflutit sedan jag skrev den är det ändå mycket som fortfarande är aktuellt. Inte minst handlar det om de kommunala skolornas möjligheter och friutrymme. Det kommer alltid finnas politiker och tjänstemän på förvaltningsnivå som tycker sig veta bättre än rektorer och lärare hur den enskilda skolan ska utvecklas. Kampen för att även kommunala skolor ska ha ett väsentligt friutrymme kommer nog aldrig ta slut.

Det som i början av 2000-talet var oerhört tydligt i Västerås var hur socialdemokraterna fullständigt bortsåg från skolans kunskapsförmedlande uppdrag.
*Utbildningsplaner som sätter upp mål för allt förutom skolans kunskapsuppdrag.
*Borttagna betygsintag till gymnasieskolan vilket ledde till historiskt dåliga skolresultat i början av 2000-talet.

Idag har (S) retorik förändrats något, bland annat i betygsfrågan. Frågar är dock vad som händer när de sitter i samma båt som Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I Västerås tenderar skolans runt-om-kring uppdrag att betonas allt mer med en Vänsterpartist som nämndordförande.