tisdag 28 september 2010

Rödgrönt styre med svagt stöd

Valet till Västerås kommunfullmäktige slutade med att Västeråsalliansen fick 852 fler röster än de rödgröna. De exakta röstetalen och mandatfördelningen blev dock klar först i måndags. Mer än 1 vecka efter valdagen. Resultatet blev att de rödgröna fick 30 mandat, Västeråsalliansen 28 mandat och Sverigedemokraterna 3 mandat.

Resultatet innebär att vi i Västeråsalliansen kommer att släppa fram de rödgröna att forma majoritet och tillsätta ordföranden i nämnder och styrelser.

De rödgröna bildar dock ett styre med svagt stöd. De fick flest mandat i kommunfullmäktige trots att västeråsarna hellre ville ha Västeråsalliansen. Det nya rödgröna styret saknar också egen majoritet i kommunfullmäktige.

Ulla Persson kommenterade i dagens VLT det parlamentariska läget med att hon förväntade sig att Västeråsalliansen kommer lägga sig för de rödgröna. Det kommer aldrig hända. Vi kommer inte svika våra väljare genom att medverka till att västeråsarna får höjd skatt, att vårdnadsbidraget avskaffas eller flumskolans återtåg.

Vi är beredda att ta ansvar för breda överenskommelser. Men det kräver att de rödgröna kommer till oss i Västeråsalliansen och i förhandlingar är beredda att ge oss ett reellt inflytande.

Nu är det upp till bevis för Ulla Persson.

torsdag 16 september 2010

Stoppa opinionsmätningar med fel resultat...

det är tydligen det (S) vill. Sven-Erik Österberg har gjort ett utspel om att opinionsmätningar veckan innan valet borde förbjudas. Men förbudet ska tydligen bara gälla mätningar som visar fel resultat - för det är tydligen ok för att (S) att gå ut med egna mätningar - så länge det är rätt (rött) resultat.

tisdag 14 september 2010

Sviker (S) löften eller sätts välfärden på spel

I dagens VLT kunde vi läsa om hur de olika partierna vill göra med kommunalskatten. (S) har under en längre tid drivit frågan om att de vill höja kommunalskatten med 65 mkr. Nu hävdar de att det kan bli oförändrad skatt. Då undrar jag hur de kan infria alla sina löften?

I valtider är det som opposition lätt att skapa stora förväntningar om satsningar på olika områden när man inte behöver ta ansvar för den kommunala ekonomin. Den möjligheten har socialdemokraterna utnyttjat till fullo. Västerås socialdemokrater bryter med sin tradition att ta ansvar för en sund ekonomi och sätter därmed välfärden på spel.

En lång rad ofinansierade löften har under det senaste året lanserats av socialdemokraterna. I sitt senaste budgetförslag blev det tydligt det inte räcker med deras aviserade skattehöjning på 65 mkr. Socialdemokraterna minskade även redan små marginaler i budgeten med 50 mkr för att kunna finansiera sina löften.

Trots detta är flera socialdemokratiska löften helt ofinansierade. De har exempelvis varken finansierat den utlovade satsningen på heltidsanställningar eller stora delar av deras utlovade kulturlyft .

I många kommuner tvingades man till panikbesparingar och uppsägningar när den globala finanskrisen slog till med full kraft. I Västerås behövde vi inte ta till sådana drastiska metoder. Tack vare en ansvarsfull hantering av den kommunala ekonomin kunde vi värna välfärden. Det är till och med så att resurserna till skolan har ökat med 350 mkr från 2006 till 2009.

Med hjälp av en ansvarsfull och aktiv politik från alliansregeringen får vi nu rapporter om en mycket stark ekonomisk utveckling i Sverige. Tillväxten är hög och nya arbetstillfällen skapas. Men faran är inte över. Runt om i världen finns det orosmoln och tecken på att krisen kan slå till i en andra våg.

En politisk ledning som inte tar ansvar för en sund kommunal ekonomi sätter välfärden på spel. När kommuner tvingas till panikbesparingar är det barnen i förskolan, eleverna i skolan och de äldre med hemtjänst som drabbas. En sund ekonomi ger trygg välfärd.

Socialdemokraterna har tidigare lovat att höja kommunalskatten med 65 mkr. Trots det saknar de täckning för sina löften. När nu de rödgrönasäger att de kanske inte höjer skatten undrar jag: Kommer socialdemokraterna att svika sina vallöften eller sätter de välfärden på spel?

Jag hoppas på en alliansseger så att vi slipper svaret på frågan!

söndag 5 september 2010

Karlsgatan 2 invigd

Igår invigdes de nya museilokalerna Karlsgatan 2 av Kulturminister Lena Adehlson Liljeroth, se VLT. Det var en fantastisk dag med mycket folk och ett mycket positivt mottagande av de nya museerna. På dagen var det öppet hus mellan 11-15. På kvällen var det sedan ett trevligt mingel med ett par hundra inbjudna gäster.

Karlsgatan 2 betyder förbättrade förutsättningar för både Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum att bedriva sin verksamhet. Med de nya lokalerna står Västerås stad och Landstinget Västmanland för en betydelsefull arena. Med dessa nya förutsättningar bör möjligheterna att i olika projekt hitta sponsringssamarbeten förbättras. För visst borde det vara intressant att som företag vara med att bidra till att vi kan få konstutställningar av världsklass till Västerås!

Jag ser också fram mot att Västmanlands länsmuseum kan inviga en ordentlig kulturhistorisk basutställning där västmanlänningarna kan få ta del av vår historia på ett intressant sätt. Museerna erbjuder unika möjligheter att levande göra komplicerade och komplexa samband.

onsdag 25 augusti 2010

Studiemedel och jobbskatteavdraget

Regeringen har idag aviserat ytterligare en höjning av studiemedlen med 580 kr i månaden fr o m 1 juli nästa år, utöver den höjning på 431 kr som trädde i kraft i januari i år.

När studenters ekonomiska situation diskuteras hamnar studiemedlen i fokus. Men ofta glöms det bort att de allra flesta studenter också har sommarjobb eller extrajobb under terminerna. Det innebär att alliansregeringens jobbskatteavdrag också kommer dem till del.

För den student som genom sina extrajobb tjänar 60000 kr om året före skatt får behålla 618 kronor mer varje månaden än på socialdemokraternas tid. 618 kronor som man själv har tjänat ihop och inte heller behöver betala tillbaka!

måndag 23 augusti 2010

Dörrknackningen fortsätter

Igår var jag tillsammans med Jessica Polfjärd och Claes Kugelberg och knackade dörr i Irsta. Det var fint väder, många trevliga möten. Att alliansen tycks ha ett mycket starkt stöd gör inte heller saken sämre. I kväll fortsätter dörrknackningen i mina barndomskvarter på Skälby;-)

Ett attrakivt Västerås

I fredags presenterade jag och Elisabeth Unell moderaternas program för kultur-, idrotts- och friluftslivet i Västerås, under rubriken; Ett attraktivt Västerås.

Det är ett gedigt program som täcker tre områden som intresserar många västeråsare. Med detta arbete kan vi moderater erbjuda ett heltäckande alternativ inom ytterligare ett politikområde. Du kan läsa programmet på Västeråsmoderaternas hemsida.

torsdag 5 augusti 2010

Mindre kö viktigare än lägre avgifter

Jag blev idag intervjuad av SR Västmanland med anledning av långa köer inför hösten till kulturskolan. Signaler om detta kom redan i våras. I Kultur-, idrotts- och fritidsnämndens budgetunderlag för 2011 som togs i nämnden i våras gjordes därför en planering för ökade anslag till kulturskolan för att kunna minska köerna.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har i deras budgetförslag inte lagt mer pengar på att korta köer. De prioriterar istället lägre avgifter. För oss är prioriteringen klar och tydlig. Det är viktigare att satsa på att minska köerna än att sänka avgifterna för de som redan har en plats i kulturskolan.

tisdag 15 juni 2010

Snart dags för NOVU 2010

Varje år genomförs ett ungdomsutbyte mellan Västerås nordiska vänorter. Våra nordiska vänorter är Lahti, Randers, Ålesund och Akureyri. I sker utbytet i Lahti. Jag deltog när årets delegation bestående av ett 20-tal ungdomar tidigare i kväll träffades och lärde känna varandra genom olika samarbetsövningar. Jag kan konstatera att jag återigen har förmånen att få åka till en av våra vänorter tillsammans med ett härligt gäng ungdomar.

torsdag 3 juni 2010

Slopade betyg missgynnar arbetarklass

IFAU har nu kommit med en rapport som visar att pojkar med föräldrar med akademisk utbildning var de enda som tjänade på att betygen slopades i låg- och mellanstadiet. De slopade betygen ledde också till att 2-4 procent färre barn från arbetarhem tog gymnasieexamen.

Denna studie visar på det vi länge har hävdat. Betygen är viktigast för de elever som kommer från hem utan studietradition. Det är därför glädjande att betyg kommer börja ges tidigare. Elever kommer i framtiden få betyg i år 6 för första gången istället för i år 8 som idag. Jag hade gärna sätt att betygen hade kommit ännu tidigare men det är ett viktigt steg i rätt riktning.

torsdag 13 maj 2010

Västerås ett gott exempel

I tisdags representerade jag Västerås i ett seminarium om kränkande behandling i skolan som barnombudsmannen och barn- och elevombudet på skolinspektionen hade bjudit in till. Jag hade med mig med Storängsskolans rektor och verksamhetschefen för fritid och förebyggande. BO hade bjudit in 10 kommuner varav 5 bedömdes ha större utmaningar att jobba med medan 5 bedömdes ha ett väl fungerande arbete mot kränkande behandling. Västerås var uttaget i den senare kategorin.

Det var ett intressant och givande seminarium. Några slutsatser som drogs var att det är viktigt att den politiska ledningen är tydlig med nolltolerens mot kränkande behandling och att det råder samsyn i frågan. Det är också viktigt att undvika att hamna i försvarsställning när kränkningar upptäcks och inte minst är evernas delaktighet i arbetet viktig.

Vi uppmärkammades också för vårt arbete i TV4 Nyhetsmorgon i går. Här kan du se det inslaget. I måndags kväll var det också en inslag i Tvärsnytt om hur Storängsskolan har jobbat mot nätmobbning. Se inslaget här. Vi har också sett i olika undersökningar att vi ligger förhållandevis väl till. Det innebär dock inte att Västerås saknar utmaningar. Det finns fortfarande elever som utsätts för kränkningar i Västerås skolor och det råder stora skillnader mellan hur arbetet fungerar på olika skolor.

Vad vill vänsterpartierna med skolan?

I valet 2006 fick Socialdemokraterna en rejäl bakläxa för deras skolpolitik. Utan tvekan bidrog väljarnas önskan om en ny skolpolitik till att alliansen fick ta över regeringsinnehav både i riket och lokalt i Västerås.

På sina håll inom socialdemokratin finns det en insikt i nödvändigheten omprövningar. Men frågan är vilka som kommer att styra skolpolitiken vid ett röd-grönt maktövertagande? Tänk dig Lars Ohly som skolminister. En skolminister som vill riva upp de skolreformer som nuvarande regeringen har sjösatt. En skolminister som vill avskaffa betygen, sätta stopp för fristående skolor och vill förbjuda läxor.

I en skoldebabatt som Socialdemokraterna hade bjudit in till i måndags försökte deras skolpolitiska talesman i Västerås, Anders Teljebäck, positionera sig så nära alliansen som möjligt. Vänsterpartiets Vasiliki Tsoplaki instämde i att (S) hade positionerat om sig men var tveksam om det var till det bättre. Frågan som varje väljare som är intresserad av skolan måste ställa sig är vilken skolpolitik är det som kommer att gälla. Socialdemokraternas eller Vänsterpartiets?

tisdag 30 mars 2010

Ökad lärartäthet i Västerås skolor

I fredags kom skolverket med ny statistik om lärartätheten i skolan. För Västerås del är det glädjande att vi ökade lärartätheten från 8,2 lärare till 8,4 lärare på 100 elever. Detta samtidigt som utvecklingen i riket har gått i motsatt riktning.

Däremot är det bekymmersamt att vi fortfarande ligger under risksnittet vad gäller andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen. Andelen behöriga ökar från 82% till 83%, men det går alldeles för långsamt. Pedagogisk examen säger dock inte allt. Läraren behöver inte bara en lärarutbildning, den ska också vara för rätt åldergrupp och i de ämnen hon eller han undervisar.

Under våren genomför vi en omfattande kartläggning av lärarkompetensen i Västerås grundskolor. Kartläggningen ska ligga till grund för åtgärder för att öka andelen lärare med rätt utbildning.

måndag 29 mars 2010

Tillbaka efter föräldraledighet

Efter att i 10-veckor varit föräldraledig på halvtid är jag från och med idag tillbaka på heltid. Det innebär att jag återigen kommer arbeta med kultur- och idrottsfrågor som Ragnhild Källberg under en tid har fått bära upp i mitt ställe.

Nästa fas i läsa, skriva, räkna - satsning

I fredags stod grundskolenämnden som värd för en konferens om Läsa, skriva, räkna-satsningar i grundskolan. Konferensen markerar att vi nu går in i nästa steg med Västerås stads Läsa, skriva, räkna-garanti.

Från dess att beslut om garantin fattades i juni 2007 har mycket fokus lägat på att etablera strukturer för stöd till lärare och elever samt att vi verkligen följer upp resultaten och att elever som riskerar att inte nå målen får ta del av adekvata åtgärder.

Nu riktas allt mer fokus mot att vi verkligen gör rätt saker för att alla elever utvecklar sin förmåga att läsa, skriva och räkna så mycket som det bara går. Vi fick under konferensen ta del av många intressanta exempel. Vi börjar nu få ordentlig fart i detta arbete. Mitt mål är att vi om något år kan säga att Västerås är bäst i landet på att lära eleverna läsa, skriva och räkna på lågstadiet.

måndag 22 mars 2010

Samla ansvaret för skolan

I det förslag till kommunalt handlingsprogram som ska behandlas på Västeråsmoderaternas årsmöte i veckan föreslår vi att ansvaret för den kommunala skolan ska samlas hos beställarnämnderna. Det innebär att Proaros i framtiden ska koncentrera sig på vård och omsorg.

Vår uppfattning är att den nuvarande modellen skapar onödig byråkrati och dubbelstyrning av skolan. Dessutom finns det ett antal områden där förutsättningarna mellan i synnerhet grundskola och gymnasieskola respektive vård och omsorg skiljer sig åt. Detta gäller inte minst vad gäller myndighetsutövning, ansvarförhållanden och rollen som beställare.

Det är många som bestämmer över skolan – inte minst staten med skollag, läroplaner, kursplaner. Att då ha två olika kommunala politiska styrelser skapar onödig byråkrati och dubbelstyrning av skolan. Skolornas självständighet naggas i kanten. Dessutom blir det politiska ansvaret för skolan ofta otydligt.

Inom skolan sker huvuddelen av myndighetsutövningen integrerad i verksamheten genom beslut av lärare och rektorer, t ex betygsättning och beslut om anpassad studiegång. Inom vård och omsorg sker myndighetsutövningen i huvudsak skilt från verksamheten genom biståndsbedömningar.

Inom vård och omsorg kan en kommun välja att beställa verksamhet från en annan utförare genom upphandling. Oavsett vem som bedriver verksamheten är det yttersta ansvaret kommunalt. Skolverksamhet får inte kommunen upphandla. Fristående skolor är just fristående och får endast bidrag från kommunen. Det är skolinspektionen som ger tillstånd och inspekterar dessa skolor. Trots att vi i Västerås förhåller oss neutralt mellan olika skolhuvudmän och värnar alla elevers rätt till god utbildning oavsett huvudman är det endast för de kommunala skolorna som Västerås stad har det yttersta ansvaret.

En förändrad skolorganisation bör förenas med att en samlad lednings- och styrningsfilosofi för skolan arbetas fram, där självständiga skolor ska vara en vägledande princip. De politiska nämnderna ska förhålla sig neutralt mellan kommunala och fristående skolor. Det viktigaste är att alla Västeråselever, oavsett vilken skola de väljer, ska få en god utbildning.

En förändrad organisation löser inte alla skolans problem. Men med rätt organisation kan rätt förutsättningar skapas för att utveckla och förbättra skolan i Västerås.

söndag 21 mars 2010

Riktig analys från (MP)

I lördagens VLT kommenterar Agneta Luttropp (MP) i en debattartikel Folkpartiets utspel om att dela Proaros i två delar - en för skolan och en för vård och omsorg. Hon menar att det är en försiktig halvmesyr som inte åstadkommer någon reell förändring. Hon har onekligen en poäng...

torsdag 4 februari 2010

Massiva satsningar på idrotten

I samband med kvällens fullmäktige ska jag svara på en interpellation från Per Lithammer (V) och Britt Sandström (S) om idrottsrörelsens förutsättningar i Västerås.

Det är rakt igenom en underlig och insinuant interpellation, där man fiskar efter att vi inte skulle skapa goda förutsättningar för idrotten i Västerås. Jag utgick ifrån att ledande oppositionspolitiker var medvetna om de massiva satsningarna som har gjorts på idrotten under denna mandatperiod.

Det handlar om den nya bandyhallen, fotbollstadion, förbättrad ishockeyarena mm på Rocklunda, om nya konstgräsplaner på Wenströmska, Hamre och Pettersberg och tre stora innebandy/handbollsplaner mm vid Sjöhagsvägen. Sammanlagt innebär dessa tre satsningar att Västerås stad och våra skattebetalare årligen lägger 20 mkr mer på idrotten. De allra flesta i föreningar är väl medvetna om storleken på satsningarna.

Men det är klart att det finns delar som inte fungerar så väl. Men mycket av det där det finns brister handlar om brister i avtalen både vad gäller anläggningarnas utformning och drift och skötsel. Här bär den nuvarande oppositionen ett stort ansvar då de bär ansvaret för beredningen av ärendet eftersom de var i majoritetsställning förra mandatperioden.

fredag 22 januari 2010

Om skolbyråkratin

Lärarnas riksförbund hade i går en artikel på DN-debatt där man hävdade att bara hälften av skolans resurser går till undervisning. Med artikeln sätter de fingret på behovet av att prioritera undervisningen och i möjligaste mån minska kostnaderna för byråkratin.

Lärarnas riksförbund gör det dock väl enkelt för sig. Utanför det som definieras som undervisningskostnader ligger dock kostnader som få vill välja bort. Det handlar om skollokaler, läromedel, elevhälsa och skolmat. Kommunernas centrala skolbyråkrati hör till kategorin övriga kostnader som i genomsnitt står för 16 procent av skolans kostnader. Men i kategorin övriga kostnader ryms också skolledning, studie- och yrkesvägledning, kompetensutveckling, talpedagoger och tolkar.

Det innebär alltså att utrymmet att spara på skolbyråkratin inte är alls så stort som LR ger bilden av i DN-debatt. Inte desto mindre är det viktigt att man i varje kommun utformar organisation och styrning av skolan så effektivt som möjligt. Här finns det saker att göra - också i Västerås.

Vi moderater drev inför förra valet att den kommunala utföraren Proaros skulle avskaffas. Med det menar vi inte att verksamheten skulle avskaffas - däremot att Proaros som styrelse och förvaltning skulle avskaffas. Inom Västeråsalliansen var det emellertid bara Moderaterna och Miljöpartiet som stod bakom en sådan åtgärd. Den nu 18 år gamla organisationsmodellen kom därför att bestå även denna mandatperiod.

Vi menade att den dubbla organisationen med beställarnämnder och en utförarstyrelse skapar onödig byråkrati - men framförallt otydlighet i styrning och ansvarstagande. Detta är särskilt tydligt vad gäller skolan.

Jag skulle gärna se en organisation där alla skolor blir mer självständiga än idag och mer utrymme ges till professionen och att rektor har ett tydligt ansvar för helheten. Samtidigt krävs det med ett kommunalt huvudmannaskap en central funktion, låt oss kalla det byråkrati, med ansvar för finansiering, verkställande av skolpolitisk inriktning, vissa centrala stödresuser, begränsade utvecklingsresurser och en väl fungerande uppföljning av den verksamhet som bedrivs vid alla stadens skolor.

Jag hoppas att tiden är mogen för förändring under nästa mandatperiod.