tisdag 15 juni 2010

Snart dags för NOVU 2010

Varje år genomförs ett ungdomsutbyte mellan Västerås nordiska vänorter. Våra nordiska vänorter är Lahti, Randers, Ålesund och Akureyri. I sker utbytet i Lahti. Jag deltog när årets delegation bestående av ett 20-tal ungdomar tidigare i kväll träffades och lärde känna varandra genom olika samarbetsövningar. Jag kan konstatera att jag återigen har förmånen att få åka till en av våra vänorter tillsammans med ett härligt gäng ungdomar.

torsdag 3 juni 2010

Slopade betyg missgynnar arbetarklass

IFAU har nu kommit med en rapport som visar att pojkar med föräldrar med akademisk utbildning var de enda som tjänade på att betygen slopades i låg- och mellanstadiet. De slopade betygen ledde också till att 2-4 procent färre barn från arbetarhem tog gymnasieexamen.

Denna studie visar på det vi länge har hävdat. Betygen är viktigast för de elever som kommer från hem utan studietradition. Det är därför glädjande att betyg kommer börja ges tidigare. Elever kommer i framtiden få betyg i år 6 för första gången istället för i år 8 som idag. Jag hade gärna sätt att betygen hade kommit ännu tidigare men det är ett viktigt steg i rätt riktning.