tisdag 30 september 2008

Tyska politiker intresserade av självständiga skolor

I torsdags var jag värd för ett besök av en delegation från vår tyska vänort Kassel under ledning av deras överborgmästare Bertram Hilgen. I Tyskland är överborgmästaren direktvald av stadens väljare. Kassels överborgmästare tillhör SPD och regerar med stöd av SPD och hoppande stöd från vanligtvis De gröna och CDU. Under torsdagen var han tvungen att ringa ett antal telefonsamtal för att säkerställa stödet i en kontroversiell stadsplanefråga.

Under eftermiddagen besökte vi Skiljeboskolan eftersom de har en partnerskola i Kassel. Skolan i Kassel besökte jag dessutom vid mitt kulturbesök i staden för drygt ett år sedan.

Att få komma till Skiljeboskolan nu var särskilt roligt. Skolan visade i våras upp kraftigt förbättrade slutbetyg i år 9. Det känns väldigt skönt i synnerhet med tanke på att skolan har gjort denna kraftsamling utan att ha det extra stöd som exempelvis IDA-skolorna har. Skolans rektor Håkan Bergsten har dessutom lyckats med att genomföra en omorganisation som gör att de på ett bättre sätt ska kunna möta eleverna.

En stor del av diskussionerna som vi förde på Skiljeboskolan med våra tyska gäster handlade om skolans styrning. Det blev i det sammanhanget tydligt att vi har nått en bra bit på vägen vad gäller vår strävan att göra våra skolor mer självständiga. Men än har vi mycket att göra! Våra tyska besökare blev inspirerade att utmana den fortfarande centralstyrda skolan i Tyskland.

Vi har dock lärt oss av våra svenska erfarenheter att, när vi decentraliserar makten över skolan, så är det ännu viktigare att de nationella och kommunala målen är tydliga och konkreta samt att uppföljningen är kraftfull. Där har det brustit tidigare. Men vi jobbar hårt med dessa frågor - både i regeringen och i Västerås.

torsdag 18 september 2008

Märkligt agerande från (v)

Vänsterpartiet är duktiga på konsten att vara för ett förslag samtidigt som man ger sken av att vara emot. Vi fattade ett enhälligt beslut i kommunstyrelsen om självstyrande enheter inom undervisningsområdet - ett beslut i vilket även vänstern deltog.

De lägger därefter ett särskilt yttrande som de inte kunde redovisa på sammanträdet och skickar ett pressmeddelande med rubriken "Stora tveksamheter inför skolförsök".

Om de ansåg att något var otydligt eller felaktigt kunde de naturligtvis lägga ett tilläggsyrkande, yrkat återremiss eller yrkat avslag. Men vänsterpartiet gjorde ingenting - mycket märkligt agerande!

Nu kan västeråsskolor bli mer självstyrande

På gårdagens kommunstyrelsesammanträde beslutades att ett försök med självstyrande enheter inom undervisningsområdet skulle startas.

För mig känns det mycket skönt att vi äntligen har fattat detta beslut som ger ytterligare utvecklingsmöjligheter för våra kommunala skolor. Jag har under lång tid drivit frågan om att våra kommunala skolors frihet behöver ökas. Redan 2001 lade jag tillsammans med Per Vannsjö och Anna Hård af Segerstad en motion i fullmäktige om fria kommunala skolor.

Den avslogs så klart! Det brukar ju bli så när man utmanar systemet!

Vi moderater hade kvar detta krav inför valet 2006 och det fördes också in i Västeråsalliansens gemensamma valmanifest. När Västeråsalliansen trädde till makten följde vi upp detta i januari 2007 med att ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en modell och ett regelverk för en försöksverksamhet med kommunala friskolor.

Nu har vi beslutet på plats och väntar på att få med ett antal skolor på tåget!