fredag 17 juli 2009

Tankar inför höstens arbete

Nu är jag halvvägs genom en skön sommarledighet. Det kan behövas efter en vår som har varit intensiv såväl inom politiken som privat genom tillökning i familjen.

Strax innan midsommar beslutade Kommunfullmäktige om Västerås stads budget för 2010. Med tanke på det ekonomiska läget är det så klart en återhållsam budget - men jag bedömmer att vi med kloka åtgärder kan undvika stora generella neddragningar inom skolan och andra välfärdsområden.

En av höstens stora utmaningar är att fortsätta att anpassa antalet grundskoleplatser i Västerås till ett sjunkande antal elever. Vi har under de senaste tre åren beslutat att avveckla fyra grundskolor. Under hösten kommer vi behöva besluta om att avveckla ytterligare någon eller några skolor.

Om vi inte lyckas med att anpassa kostymen till ett minskat elevunderlag kommer en allt större del av grundskolans resurser gå till att betala lokalhyror istället för lärare - det vill inte jag ta ansvar för.

Inga kommentarer: