tisdag 15 september 2009

Vi prioriterar kvaliteten i skola och barnomsorg

Förskolenämnden och Grundskolenämnden beslöt förra veckan att förändra reglerna för barnomsorgen i Västerås. Det är ett antal förändringar som bland annat innebär att vi anpassar regler för rätt till barnomsorg till vad skollagen kräver.

Efter årsskiftet kommer barn till föräldralediga och arbetssökande kunna delta i förskolan upp till 15 timmar i veckan och rätten till plats i fritidshem gäller när föräldrarna arbetar eller studerar. Detta motsvarar de regler som gäller i jämförbara kommuner, t ex Linköping, Uppsala, Örebro, Karlstad och Gävle. Nämnderna har också föreslagit förändrade taxor för barnomsorgen vilket bland annat innebär sänkta avgifter för de familjer som utnyttjar förskolan upp till 15 timmar i veckan.

Trots att de nya reglerna inte på något sätt är unika i Sverige är det naturligt att många frågor uppstår kring förändringen. Bakgrunden till förändringen är att både Förskolenämnden och Grundskolenämnden i ekonomiskt kärva tider behöver ta ställning till var resurserna gör störst nytta.

Vi prioriterar i detta sammanhang kvaliteten i skolan och barnomsorgen. Genom de beslutade förändringarna sparas 30 mkr som kan användas för att säkra kvaliteten genom att kunna hålla uppe personaltätheten. På det sättet värnar vi barnens intresse av god kvalitet i barnomsorg och skola.

Inga kommentarer: