torsdag 3 juni 2010

Slopade betyg missgynnar arbetarklass

IFAU har nu kommit med en rapport som visar att pojkar med föräldrar med akademisk utbildning var de enda som tjänade på att betygen slopades i låg- och mellanstadiet. De slopade betygen ledde också till att 2-4 procent färre barn från arbetarhem tog gymnasieexamen.

Denna studie visar på det vi länge har hävdat. Betygen är viktigast för de elever som kommer från hem utan studietradition. Det är därför glädjande att betyg kommer börja ges tidigare. Elever kommer i framtiden få betyg i år 6 för första gången istället för i år 8 som idag. Jag hade gärna sätt att betygen hade kommit ännu tidigare men det är ett viktigt steg i rätt riktning.

Inga kommentarer: