tisdag 30 mars 2010

Ökad lärartäthet i Västerås skolor

I fredags kom skolverket med ny statistik om lärartätheten i skolan. För Västerås del är det glädjande att vi ökade lärartätheten från 8,2 lärare till 8,4 lärare på 100 elever. Detta samtidigt som utvecklingen i riket har gått i motsatt riktning.

Däremot är det bekymmersamt att vi fortfarande ligger under risksnittet vad gäller andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen. Andelen behöriga ökar från 82% till 83%, men det går alldeles för långsamt. Pedagogisk examen säger dock inte allt. Läraren behöver inte bara en lärarutbildning, den ska också vara för rätt åldergrupp och i de ämnen hon eller han undervisar.

Under våren genomför vi en omfattande kartläggning av lärarkompetensen i Västerås grundskolor. Kartläggningen ska ligga till grund för åtgärder för att öka andelen lärare med rätt utbildning.

Inga kommentarer: