torsdag 4 februari 2010

Massiva satsningar på idrotten

I samband med kvällens fullmäktige ska jag svara på en interpellation från Per Lithammer (V) och Britt Sandström (S) om idrottsrörelsens förutsättningar i Västerås.

Det är rakt igenom en underlig och insinuant interpellation, där man fiskar efter att vi inte skulle skapa goda förutsättningar för idrotten i Västerås. Jag utgick ifrån att ledande oppositionspolitiker var medvetna om de massiva satsningarna som har gjorts på idrotten under denna mandatperiod.

Det handlar om den nya bandyhallen, fotbollstadion, förbättrad ishockeyarena mm på Rocklunda, om nya konstgräsplaner på Wenströmska, Hamre och Pettersberg och tre stora innebandy/handbollsplaner mm vid Sjöhagsvägen. Sammanlagt innebär dessa tre satsningar att Västerås stad och våra skattebetalare årligen lägger 20 mkr mer på idrotten. De allra flesta i föreningar är väl medvetna om storleken på satsningarna.

Men det är klart att det finns delar som inte fungerar så väl. Men mycket av det där det finns brister handlar om brister i avtalen både vad gäller anläggningarnas utformning och drift och skötsel. Här bär den nuvarande oppositionen ett stort ansvar då de bär ansvaret för beredningen av ärendet eftersom de var i majoritetsställning förra mandatperioden.

Inga kommentarer: