tisdag 28 september 2010

Rödgrönt styre med svagt stöd

Valet till Västerås kommunfullmäktige slutade med att Västeråsalliansen fick 852 fler röster än de rödgröna. De exakta röstetalen och mandatfördelningen blev dock klar först i måndags. Mer än 1 vecka efter valdagen. Resultatet blev att de rödgröna fick 30 mandat, Västeråsalliansen 28 mandat och Sverigedemokraterna 3 mandat.

Resultatet innebär att vi i Västeråsalliansen kommer att släppa fram de rödgröna att forma majoritet och tillsätta ordföranden i nämnder och styrelser.

De rödgröna bildar dock ett styre med svagt stöd. De fick flest mandat i kommunfullmäktige trots att västeråsarna hellre ville ha Västeråsalliansen. Det nya rödgröna styret saknar också egen majoritet i kommunfullmäktige.

Ulla Persson kommenterade i dagens VLT det parlamentariska läget med att hon förväntade sig att Västeråsalliansen kommer lägga sig för de rödgröna. Det kommer aldrig hända. Vi kommer inte svika våra väljare genom att medverka till att västeråsarna får höjd skatt, att vårdnadsbidraget avskaffas eller flumskolans återtåg.

Vi är beredda att ta ansvar för breda överenskommelser. Men det kräver att de rödgröna kommer till oss i Västeråsalliansen och i förhandlingar är beredda att ge oss ett reellt inflytande.

Nu är det upp till bevis för Ulla Persson.

Inga kommentarer: