tisdag 14 september 2010

Sviker (S) löften eller sätts välfärden på spel

I dagens VLT kunde vi läsa om hur de olika partierna vill göra med kommunalskatten. (S) har under en längre tid drivit frågan om att de vill höja kommunalskatten med 65 mkr. Nu hävdar de att det kan bli oförändrad skatt. Då undrar jag hur de kan infria alla sina löften?

I valtider är det som opposition lätt att skapa stora förväntningar om satsningar på olika områden när man inte behöver ta ansvar för den kommunala ekonomin. Den möjligheten har socialdemokraterna utnyttjat till fullo. Västerås socialdemokrater bryter med sin tradition att ta ansvar för en sund ekonomi och sätter därmed välfärden på spel.

En lång rad ofinansierade löften har under det senaste året lanserats av socialdemokraterna. I sitt senaste budgetförslag blev det tydligt det inte räcker med deras aviserade skattehöjning på 65 mkr. Socialdemokraterna minskade även redan små marginaler i budgeten med 50 mkr för att kunna finansiera sina löften.

Trots detta är flera socialdemokratiska löften helt ofinansierade. De har exempelvis varken finansierat den utlovade satsningen på heltidsanställningar eller stora delar av deras utlovade kulturlyft .

I många kommuner tvingades man till panikbesparingar och uppsägningar när den globala finanskrisen slog till med full kraft. I Västerås behövde vi inte ta till sådana drastiska metoder. Tack vare en ansvarsfull hantering av den kommunala ekonomin kunde vi värna välfärden. Det är till och med så att resurserna till skolan har ökat med 350 mkr från 2006 till 2009.

Med hjälp av en ansvarsfull och aktiv politik från alliansregeringen får vi nu rapporter om en mycket stark ekonomisk utveckling i Sverige. Tillväxten är hög och nya arbetstillfällen skapas. Men faran är inte över. Runt om i världen finns det orosmoln och tecken på att krisen kan slå till i en andra våg.

En politisk ledning som inte tar ansvar för en sund kommunal ekonomi sätter välfärden på spel. När kommuner tvingas till panikbesparingar är det barnen i förskolan, eleverna i skolan och de äldre med hemtjänst som drabbas. En sund ekonomi ger trygg välfärd.

Socialdemokraterna har tidigare lovat att höja kommunalskatten med 65 mkr. Trots det saknar de täckning för sina löften. När nu de rödgrönasäger att de kanske inte höjer skatten undrar jag: Kommer socialdemokraterna att svika sina vallöften eller sätter de välfärden på spel?

Jag hoppas på en alliansseger så att vi slipper svaret på frågan!

Inga kommentarer: