måndag 29 mars 2010

Nästa fas i läsa, skriva, räkna - satsning

I fredags stod grundskolenämnden som värd för en konferens om Läsa, skriva, räkna-satsningar i grundskolan. Konferensen markerar att vi nu går in i nästa steg med Västerås stads Läsa, skriva, räkna-garanti.

Från dess att beslut om garantin fattades i juni 2007 har mycket fokus lägat på att etablera strukturer för stöd till lärare och elever samt att vi verkligen följer upp resultaten och att elever som riskerar att inte nå målen får ta del av adekvata åtgärder.

Nu riktas allt mer fokus mot att vi verkligen gör rätt saker för att alla elever utvecklar sin förmåga att läsa, skriva och räkna så mycket som det bara går. Vi fick under konferensen ta del av många intressanta exempel. Vi börjar nu få ordentlig fart i detta arbete. Mitt mål är att vi om något år kan säga att Västerås är bäst i landet på att lära eleverna läsa, skriva och räkna på lågstadiet.

Inga kommentarer: