torsdag 5 augusti 2010

Mindre kö viktigare än lägre avgifter

Jag blev idag intervjuad av SR Västmanland med anledning av långa köer inför hösten till kulturskolan. Signaler om detta kom redan i våras. I Kultur-, idrotts- och fritidsnämndens budgetunderlag för 2011 som togs i nämnden i våras gjordes därför en planering för ökade anslag till kulturskolan för att kunna minska köerna.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har i deras budgetförslag inte lagt mer pengar på att korta köer. De prioriterar istället lägre avgifter. För oss är prioriteringen klar och tydlig. Det är viktigare att satsa på att minska köerna än att sänka avgifterna för de som redan har en plats i kulturskolan.

Inga kommentarer: