tisdag 11 juni 2013

Ny rapport: Den västmanländska betygsrouletten

I förmiddags presenterade jag rapporten ”Den västmanländska betygsrouletten – En rapport om likvärdigheten i betygsättningen i Västmanland” vid ett seminarium på Rudbeckianska gymnasiet.

Västmanland utvecklas alltmer mot att bli en sammanhållen gymnasieregion där elever tar sig över kommungränsen för att gå en gymnasieutbildning. Det innebär att elever från olika kommuner allt oftare konkurrerar med sina betyg om platser på populära utbildningar och skolor. Den fråga som vi då kan ställa sig är om betygen är rättvisa och likvärdiga?

I rapporten visar vi att det finns stora skillnader mellan olika skolor hur väl betygen överensstämmer med resultaten i nationella prov. I ämnet matematik finns det exempelvis skolor där mer än varannan elev får ett högre betyg än deras resultat i nationella prov samtidigt som det vid andra skolor är färre än var tionde elev som får ett högre betyg än deras resultat i nationella prov.

Matematik är det ämne där västmanländska elever får högst betyg i relation till de nationella proven. Trots att lärare i svenska och engelska tycks vara mer restriktiva i betygssättningen tycks bristerna i likvärdighet vara ungefär lika stor i svenska och engelska som i matematik.

Under seminariet framkom det intressanta inspel från deltagarna. Bland annat talade en rektor om att lärare har kommit till henne med en oro om att lägre betyg än nationella skulle leda till medial uppmärksamhet under hösten. Mårten Lundgren från Lärarnas riksförbund talade om att en förklaring till resultatet kring matematiken kunde vara att det satsats mycket på just det ämnet. Han lyfte även en aspekt kring rättningen av de nationella proven där han och hans organisation anser att det borde vara en nationell, central, rättning. Stefan Bengtsson-Svärd poängterade betydelsen av elevernas rättssäkerhet i samband med betygssättningen.

För att öka likvärdigheten i betygssättningen är vår slutsats att det krävs ett samlat grepp om frågan både på ledningsnivå i länet, i kommunerna liksom på respektive skola. Vi föreslår därför fyra åtgärder som kan bidra till att lyfta frågan på agendan och bidra till ökad likvärdighet.

1. Ge Västmanlands kommuner och landstings (VKL) barn- och ungdomsberedning i uppdrag att driva frågan om ökad likvärdighet i betygssättningen i Västmanland.

2. Genomför en årlig uppföljning av överenstämmelsen mellan nationella prov och betyg för alla grundskolor i Västmanland.

3. Genomför regelbundet uppföljningar av hur det går på gymnasiet för elever från olika grundskolor i relation till elevernas betyg och resultat på nationella prov.

4. Skolnämnder, skolchefer och rektorer i alla kommuner behöver prioritera och skapa förutsättningar för mer likvärdig betygssättning.

Ladda ned rapporten i sin helhet: https://dl.dropboxusercontent.com/u/56452113/Mskolrapport_slutversion.pdf


2 kommentarer:

Jonatan Tidare sa...

Klokt, det är viktigt att betygen är jämställda när de betyder så mycket. Men du skrev att "lärare i svenska och engelska tycks vara mer restriktiva i betygssättningen". Det har inte jag märkt av. Finns det källor som jag kan få läsa in mig på? Det skulle jag gärna vilja.

Mikael Damsgaard sa...

Hej!
När jag har tittat på hur väl betygen överenstämmer med resultaten i nationella prov så visar det sig att betygen i matematik är betydligt högre i relation till de nationella proven än vad som är fallet för svenska och engelska. Det gäller såväl för de skolor som sätter "högst" betyg som för de som sätter "lägst" betyg. Enskilda skolor kan det natruligtvis avvika från detta mönster. Ett exempel är Fryxellska skolan som sätter lägst betyg i matematik och högst i engelska - tvärtemot det generella mönster vi ser för skolorna i länet. Du kan ladda ner rapporten längst ner i detta inlägg. Där finns också en länk till skolverkets statistikdatabas SIRIS där du kan hitta all fakta du kan behöva.