måndag 17 juni 2013

Viktigt att att kritiken mot nationella proven tas på allvar

Förra veckan presenterade jag en rapport om den bristande likvärdigheten i betygssättningen i Västmanland baserat på betyg och nationella prov från läsåret 2011/2012. De nationella proven är viktiga för en likvärdig och rättvis betygssättning. Dagens artikel i DN om att årets nationella prov i matematik håller för låg nivå är därför oroande.

Årets omgång av de nationella proven är den första utifrån de nya kursplanerna. Det kan därför vara förståerligt att det uppkommer en diskussion om kravnivån i proven är rätt ställda utifrån kursplanernas kunskapskrav. Det är viktigt att Skolverket respektive provkonstruktörerna vid Stockholms universitet tar åt sig av de synpunkter som kommer för att framtida prov verkligen ska vara ett stöd för likvärdig och rättvis betygssättning.

Inga kommentarer: