onsdag 19 juni 2013

Allianssatsning på mer matematik viktigaste skolsatsningen i budget 2014

I årets budget sker det inte några stora nya satsningar inom barn- och ungdomsnämndens område.


Löne- och prisökningar kompenseras fullt ut – men å andra sidan ställs ett rationaliseringskrav på barn- och ungdomsnämnden på knappt 16 mkr.

De rödgröna gör ett stort nummer av ett antal uppdrag som ska utreda eventuella framtida satsningar men där det inte finns några pengar avsatta.

Den viktigaste nya konkreta satsningen i barn- och ungdomsnämndens ram är istället alliansregeringens satsning att utöka antalet undervisningstimmar i matematik med 120 timmar i grundskolan. I budgeten visas denna satsning genom en utökning av det generella statsbidraget med 3,7 mkr.

Eftersom satsningen träder i kraft redan i höst kommer finns 3,7 mkr med redan i 2013 års budget. Det innebär totalt en satsning från alliansregeringen på 7,4 mkr för Västerås del.

Inga kommentarer: