onsdag 19 juni 2013

Tydliga skillnader i debatten om valfrihet inom kulturskolan


Under dagens budgetfullmäktige har vi sett flera tydliga exempel på skillnader mellan blocken när det gäller skolpolitiken. Alliansen tror på ett tydligt kunskapsfokus medan de rödgröna istället vill prioritera genuspedagogiken i skolverksamheten. Skolan har, precis som övrig verksamhet inom kommunen, begränsat med resurser och är det centralt att vi prioriterar rätt: hjälpa eleverna att klara kunskapskraven.

När debatten så väl kom till frågan om valfrihet inom kulturskolan blev skillnaderna ännu tydligare. Vi inom moderaterna och Västeråsalliansen tror på valfrihet inom kulturskolan. Genom att införa LOV:en inom detta område kan vi kapa köerna till dessa utbildningar och möjliggöra för fler unga att lära sig att spela ett instrument. Att ge alla barn och unga möjlighet att lära sig spela ett instrument är kanske den allra viktigaste kulturpolitiska satsningen vi kan göra.

Det finns redan idag privata alternativ, men dessa omfattas inte av kommunala subventioner. Genom LOV:en sänker vi således tröskeln, och kostnaden, för de familjer som vill möjliggöra för sina barn att ta del av de kulturella utbildningarna som finns. Dagens debatt kring valfriheten blev dock en trist påminnelse om hur principfast de rödgröna säger nej till att fler ska få välja.

Inga kommentarer: