torsdag 30 maj 2013

Förstelärare till Västerås - nu väntar vi på lektorer

Idag har Västerås stad offentliggjort att 47 tjänster som förstelärare ska inrättas i Västerås kommunala skolor. Förstelärare är en del av alliansregeringens satsning på karriärtjänster för lärare. Det är glädjande att Västerås stad utnyttjar möjligheten att söka statsbidragen för att skapa nya karriärmöjligheter för lärare. Det finns också möjlighet att söka statsbidrag för lektorer. Jag hoppas att Västerås också utnyttjar möjligheten att anställa lärare med forskarutbildning som lektorer för att stärka skolans band med forskning och akademi.

Inga kommentarer: