tisdag 11 oktober 2011

Nu väntar vi på att de röd-gröna ska agera

I dagens VLT skriver Fastighetsnämndens ordförande, Jasmine Pettersson (S), om problemen med tomma skollokaler. Hon menar att fort men fel inte gynnar någon. Det har hon förvisso rätt i. Men problemet är att (S) inte gör något alls. Konsekvensen blir att resurser som borde läggas på undervisning istället används för att betala dåligt utnyttjade lokaler. Detta drabbar inte bara de skolor som har för stora lokaler. Även de skolor som har välfyllda lokaler drabbas genom att de inom proaros måste vara med och betala andra skolors underskott och att driftsbidragen från barn- och ungdomsnämnden krymper då mer resurser måste användas för att betala lokalersättning till lokaler som inte behövs.

Både grundskolan och gymnasieskolan har problem med för mycket lokaler. För gymnasiet är problemet i första hand koncentrerat till skolorna i det tidigare Wenströmska gymnasiet. För grundskolan är det uppenbart att vi har ett par högstadieskolor för mycket.

Under förra mandatperioden arbetade vi intensivt med att anpassa skolans lokaler. Som ordförande i grundskolenämnden medverkade jag till att avveckla grundskoleverksamheten på fem låg- och mellanstadieskolor. Det innebär emellertid inte att arbetet med det var avslutat, utan fortsatta åtgärder var nödvändiga.

Nu har det gått 10 månader sedan de röd-gröna tillträdde ordförandeposter i nämnder och styrelser men ingenting händer. De kan inte längre hänvisa till att de är nya på sina poster. Det är nu deras ansvar att agera. Västeråsalliansen har tagit initiativ i kommunstyrelsen om hur tomställda lokaler ska hanteras och i Barn- och ungdomsnämnden har vi tagit initativ till att Proaros ska komma till nämnden och presentera förslag på strukturella åtgärder som minskar de genomsnittliga lokalytorna per elev. Det första förslaget är än så länge obesvarat och det andra avslogs. Nu väntar vi på att de rödgröna agerar.

Inga kommentarer: