onsdag 5 oktober 2011

Fastighetsnämnden tvingar barn byta skola

I måndags lämnade jag in en interpellation med anledning av att fastighetsnämnden inte vill hyra ut fd Lillhagaskolans lokaler till Stiftelsen Äventyret efter juni 2012. Fastighetsnämdnens beslut innebär att förskole- och grundskoleverksamheten hotas och att många barn och elever kan tvingas byta skola. I interpellationen ställer jag ett fyra frågor till Jazmin Pettersson (S) som är ordförande i Fastighetsnämnden kring hur hon ser på frågan. Läs interpellationen nedan:


Interpellation till Fastighetsnämndens ordförande Jazmin Pettersson (S) angående Grundskolan Äventyret

Stiftelsen Äventyret bedriver sedan januari 2010 skolverksamhet i den nedlagda Lillhagaskolans lokaler. Verksamheten utvecklas starkt och skolan har nu 30 barn i förskolan och 90 elever i grundskolan. Flertalet av skolans elever, i synnerhet de yngre, bor i skolans närområde. Skolan leds av erfarna och engagerade lärare. Ett pedagogiskt koncept med två olika profiler, musik och friluftsliv, har utvecklats.Nu hotas skolan av att fastighetsnämndens fastighetsdelegation har beslutat att Stiftelsen Äventyret inte ska få fortsätta hyra lokalerna efter juni 2012. Fastighetsnämnden har erbjudit skolan en alternativ lokal på Skiljebo. En flytt skulle innebära stora problem för skolan och dessutom vara negativ för många elever. Även om fristående skolor inte har något formellt närområde väljer många familjer skola just utifrån närheten till hemmet. En flytt av verksamheten kan därför innebära att många barn tvingas byta skola.Stiftelsen Äventyret har varit tydliga med att de vill fortsätta bedriva verksamheten i nuvarande lokaler. Om staden långsiktigt inte vill stå som hyresvärd är Stiftelsen intresserad av att förvärva hela fastigheten på marknadsmässiga villkor.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till Fastighetsnämndens ordförande Jazmine Pettersson:Vad är motivet till att Stiftelsen Äventyret inte får hyra Lillhagaskolans lokaler efter juni 2012?

Har fastighetsdelegationen inför beslutet om att säga upp hyresavtalet satt barnets bästa i främsta rummet utifrån FN:s barnkonvention?

Hur ser du på de konsekvenser som en flytt av verksamheten får för skolan och dess elever?

Är du beredd att överlåta skollokalerna till Stiftelsen Äventyret på marknadsmässiga villkor.?
Västerås 2011-10-03
Mikael Damsgaard (M)

Inga kommentarer: