måndag 21 oktober 2013

Förskoleprogrammet vid MDH firar 50 år

I oktober månad 1963 startade Förskollärarseminariet vid Mälardalens högskola. Ett program som i dag heter Förskollärarprogrammet och är en av landets populäraste utbildningar. 
 Foto: Jonas Bilberg.
Till vårens programstart har totalt 625 personer sökt till programmets 80 platser, fördelat på Eskilstuna och distans via Västerås. Denna pigga 50-åring firas på högskolan under kvällen i form av ett jubileumsmingel. Fler positiva siffror som vi kan se är att det totala söktrycket till MDH ökade med ca 5 procent jämfört med föregående vårtermin. Totalt handlade det om nästan 220 000 anmälningar till vårens kurser och program, enligt antagning.se. Det är viktigt för Västerås och Mälardalsregionen att högskolan fortsätter gå starkt framåt och bibehåller sin popularitet. Det stärker vår konkurrenskraft och det är en viktig nyckel i att tillgodose kommun och näringslivet med kompetent personal framöver.

Inga kommentarer: