torsdag 10 oktober 2013

Det är trenden som är intressant

Igår presenterade lärarförbundet sin årliga ranking om bästa skolkommun där Västerås fortsätter att tappa placering. 2011 låg Västerås på plats 198, 2012 på plats 242 och 2013 är placeringen 261. Jag har tidigare uttryckt kritik mot Lärarförbundets bästa skolkommun eftersom det i rankingen är viktigare hur det mycket resurser som lägger på skolan än hur det går för eleverna. Det tycker jag är bakvänt. Det finns inget egenvärde i att lägga mycket resurser utan resurser måste ses som ett verktyg för att få fler elever att lyckas i skolan. Även om jag är kritisk till vad som vägs in i rankingen är trenderna alltid intressanta och relevanta. Och trenden för Västerås är negativ. För oss som följer resultaten i skolan kommer det inte som någon överraskning. Efter flera år av positiv resultattrend under 00-talet, inte minst under Västeråsalliansens styre, har utvecklingen sedan något år åter vänt nedåt. Denna trend, om än på en bättre nivå, är också tydlig i SKLs öppna jämförelser. Det som dock förvånar mig en aning är att 2012 års extra lärarlönesatsning på 15 mkr inte har gjort ett tydligare avtryck bland annat i frågan om resurser till skolan och lärarlöner. Det ska bli intressant att följa utvecklingen efter att även 2013 års extra lärarlönesatsning på 12,5 mkr har fått genomslag. Det vilar nu ett stort ansvar på det röd-gröna minoritetsstyret att vända utvecklingen.

Inga kommentarer: