torsdag 16 oktober 2008

Västerås klättrade i skolranking

Igår publicerade Lärarförbundet sin årliga rankinglista "Bästa skolkommun". Västerås klättrade från 2007 års usla 265 plats till plats 220 i år. Trots att vi bara har 70 kommuner bakom oss är det faktiskt Västerås näst bästa placeringen sedan Lärarförbundet började göra denna ranking 2003. Uppgifterna grundar sig till mångt och mycket på 1 år gamla siffror. Elevernas studieresultat är från vt 2007. Det innebär också att detta är första året som siffrorna kommer från Västeråsalliansens tid vid makten.

Det finns en del att säga om denna ranking. Jag tror att den skulle tjäna på att vara en renodlad kvalitetsranking istället för vara en blandning mellan kvalitetsranking och fackliga krav vilket den är idag.

Även om jag har invändingar kring att syftet med "Bästa skolkommun" är väldigt splittrat, har det stor betydelse vilken placering vi hamnar på. Bakgrunden till Västerås klättring är att betygen förbättrades mellan 2006 och 2007. Det är troligt att Västerås kommer att klättra ytterligare några placeringar nästa år eftersom betygen förbättrats ytterligare något, andelen barn inskrivna i förskola har ökat och sjukskrivningstalen har fortsatt att sjunka. Hur detta påverkar placeringen vet vi ju inte förrän vi vet hur andra kommuner har förändrat sina resultat. Men vi borde ha goda chanser till en placering som börjar på 1 istället för 2.

Inga kommentarer: