fredag 7 september 2018

Jag kandiderar till Sveriges riksdag

Jag kandiderar för moderaterna till riksdagen för Västmanlands län. Här skriver jag några rader om vem jag är och vilka frågor jag driver.
Jag är 42 år och är bosatt i Västerås tillsammans med min familj. Idag arbetar jag som HR-konsult med att stödja chefer och ledningsgrupper i personal-, organisations- och ledarskapsrelaterade frågor. Jag har också 20 års erfarenhet av kommunalpolitiskt arbete varav 8 år (2006-2014) som kommunalråd i Västerås.
Skolan är avgörande för att alla barn ska ges lika möjligheter till en bra framtid. Jag vill därför arbeta för en skola som präglas av kunskaper, arbetsro och trygghet där varje elev ges möjlighet att utveckla sin fulla potential. Idag handlar skoldebatten mycket om vem som driver skolan eller vilka elever som går där. Jag vill att skoldebatten istället ska handla om hur lärare och skolor kan ges goda förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag.
Det är bara med fler jobb som Sverige kan byggas starkt. Det ska löna sig att arbeta men fler måste också våga satsa på att genom eget företagande skapa nya jobb. Jag vill därför arbeta för minskat regelkrångel och sänkta skatter på arbete och företagande.
Jag vill också arbeta för ett tryggare Sverige. För mig innebär det att försvaret behöver stärkas, fler brott måste klaras upp och det ska vara ordning och reda i migrationspolitiken.

Inga kommentarer: