torsdag 12 december 2013

Skolverket tar bort rådet om 15 barn per barngrupp i förskolan

går släppte Skolverket nya råd för förskolan och den stora nyheten var att rådet om att barngrupper inte ska vara större än 15 barn är borttaget. Istället ska fokus vara vad som är bäst för varje enskild barngrupp.

 

Det finns flera aspekter i detta som är viktiga att resonera kring. En aspekt är om det är rimligt att ha rekommendationer i absoluta tal utan att  ställa det i relation till barnens ålder eller pedagogiska förhållanden i övrigt. Men samtidigt kan man fråga sig vilka signaler skolverket skickar när de väljer att ta bort rekommendationen?

 

Viktigt att påpeka är att storleken inte är det enda som avgör om det är en god pedagogisk miljö. Hur stor personalstyrkan är, vilka lokaler verksamheten befinner sig i är också centrala parametrar. Att rådet om 15 barn per grupp tas bort ska dock inte och får inte ses som en ursäkt för kommuner att obehindrat ta in fler barn per barngrupp utan att titta på vilka konsekvenser det får. Det är nämligen helt klart att barngruppernas storlek har betydelse för barnens utveckling. 

 

Det är upp till varje kommun att säkerställa att verksamheten utgår från barnets bästa. Där har vi som politiker ett ansvar. 


I Västerås har vi dessvärre sett att barngrupperna åter blir större. Det är en oroväckande tendens som inte får fortsätta.

 


 

Inga kommentarer: