onsdag 3 april 2013

Mycket är fortfarande aktuellt

Idag råkade jag snubbla över en gammal debattartikel där hemma. Trots att 13 år har förflutit sedan jag skrev den är det ändå mycket som fortfarande är aktuellt. Inte minst handlar det om de kommunala skolornas möjligheter och friutrymme. Det kommer alltid finnas politiker och tjänstemän på förvaltningsnivå som tycker sig veta bättre än rektorer och lärare hur den enskilda skolan ska utvecklas. Kampen för att även kommunala skolor ska ha ett väsentligt friutrymme kommer nog aldrig ta slut.

Det som i början av 2000-talet var oerhört tydligt i Västerås var hur socialdemokraterna fullständigt bortsåg från skolans kunskapsförmedlande uppdrag.
*Utbildningsplaner som sätter upp mål för allt förutom skolans kunskapsuppdrag.
*Borttagna betygsintag till gymnasieskolan vilket ledde till historiskt dåliga skolresultat i början av 2000-talet.

Idag har (S) retorik förändrats något, bland annat i betygsfrågan. Frågar är dock vad som händer när de sitter i samma båt som Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I Västerås tenderar skolans runt-om-kring uppdrag att betonas allt mer med en Vänsterpartist som nämndordförande.


Inga kommentarer: