torsdag 18 september 2008

Märkligt agerande från (v)

Vänsterpartiet är duktiga på konsten att vara för ett förslag samtidigt som man ger sken av att vara emot. Vi fattade ett enhälligt beslut i kommunstyrelsen om självstyrande enheter inom undervisningsområdet - ett beslut i vilket även vänstern deltog.

De lägger därefter ett särskilt yttrande som de inte kunde redovisa på sammanträdet och skickar ett pressmeddelande med rubriken "Stora tveksamheter inför skolförsök".

Om de ansåg att något var otydligt eller felaktigt kunde de naturligtvis lägga ett tilläggsyrkande, yrkat återremiss eller yrkat avslag. Men vänsterpartiet gjorde ingenting - mycket märkligt agerande!

Inga kommentarer: