måndag 25 augusti 2008

Några rader om besöket i England


Dagarna i Gloucestershire var intressanta men naturligtvis mycket intensiva. Mest givande var torsdagens möten med politiker och tjänstemän från Gloucestershire County Council. Morgonen inleddes med intressanta föredrag om förändringar i den lokala och regionala organisationen i Storbrittanien och hur arbete i olika former av partnerskap hade blivit allt viktigare inslag.

Därefter hade vi workshops i olika grupper. Det var grupper som diskuterade demografiska utmaningar, skolutbyten mellan Västmanland och Gloucestershire, klimatutmaningar. I klimatgruppen var intresset stort kring hur vi använder biogas i Västerås och Västmanland. De var också mycket intresserade av vårt arbete med sopsortering. Vi kan nog vänta oss ett brittiskt besök med detta som tema.

Jag deltog själv i skolgruppen. Även om våra skolsystem skiljer sig mycket åt är det ändå intressant att se att våra diskussioner har många likheter. Vårt besök hade också perfekt timing med att resultaten av de stora examensproven släpptes. Resultaten visade sig vara bättre än någonsin. Följden av de goda resultaten är en diskussion huruvida proven är för lätta eller för lätta för lärarna att anpassa undervisningen efter.

En viktig fråga för de brittiska deltagarna var deras språkkunskaper. De menade att det är bekymmersamt för britterna att det ofta inte kan klara sig på något främmande språk. I Sverige presterar eleverna allt bättre i engelska, men samtidigt kan vi se hur undervisningen och kunskaperna i framförallt tyska och franska har försämrats. Vårt bekymmer är att vi "bara" kan engelska.

Inga kommentarer: