tisdag 10 juni 2014

Vänsterpartiet legitimerar ryska aggressioner

Tidigt på morgon den 9 april 1940 inleds Nazitysklands invasion av Danmark och Norge. I Norge möter de tyska trupperna motstånd och Norge kapitulerar först den 10 juni. I Danmark blev däremot motståndet kortvarigt. Ett illa utrustat och dåligt tränat danskt försvar hade inte mycket att sätta emot den tyska armén.  Under hotet om att Köpenhamn skulle bombas av tyskt flyg kapitulerade Danmark kl 06.00 bara drygt två timmar efter att invasionen inletts.
Denna historiska utvikning föranleder frågan om den tyska ockupationen av Danmark inte var ett så allvarligt övergrepp på grund av att motståndet var ringa? Om man läser om hur Torbjörn Björlund som är ledamot i riksdagens försvarsutskott för Vänsterpartiet uttrycker sig i dagens SvD kan man tro att det är fallet. Björlund säger följande: ”Det var emot folkrätten och ska naturligtvis inte accepteras. Samtidigt sköts inte ett enda skott. Det måste betyda något.”
Vad menar Björlund att det betyder? Om vi gör den historiska jämförelsen valde Danmark 1940, när de insåg att de inte hade något att sätta emot den tyska krigsmakten, att kapitulera för att skona danska liv och kunna behålla ett visst självstyre. På samma sätt valde Ukraina 2014 att inte möta den ryska aggressionen med vapen då de inte hade särskilt mycket att sätta emot.
Även fortsättningen av Björlunds uttalande är anmärkningsvärt: ”Vad vi glömmer bort från vår horisont är hur EU-utvidgningen påverkar hotbilden mot Ryssland. Utvecklingen går mot att Nato blir EU:s militära del. Och det finns ju nu många Natobaser som ligger nära Ryssland”. Menar Björlund att tidigare Sovjetrepubliker inte ska få bestämma över sin egen framtid. Återigen går det att hänföra resonemanget till Danmark 1940 då Nazityskland ursäktade sin aggression om att de avsåg att skydda Danmark mot en förestående brittisk invasion.

Det är för mig ett under hur en rödgrön regering ska kunna forma en gemensam svensk utrikespolitik med ett vänsterparti som legitimerar ryska aggressioner.

Inga kommentarer: