söndag 8 september 2013

Mindre förskolegrupper viktigare än mer tid

Under 2006-2007 genomfördes en satsning i Västerås med med syfte att minska barngruppernas storlek och att stärka den pedagogiska kvaliteten i förskolan. Denna satsning skedde efter flera års protester mot alltför stora barngrupper. Nu ser vi åter växande barngrupper i Västerås förskolor vilket vi moderater oroar oss mycket för. Sedan 2010 har barngruppernas genomsnittliga storlek ökat från 15,2 till 16,1 barn per grupp. Om några år kommer barngrupperna åter vara lika stora som de var innan förskolesatsningen - om vi låter utvecklingen att fortsätta.

Samtidigt som barn i förskolan vistas i allt större grupper har frågan om vistelsetiderna i förskolan för barn till föräldralediga fått en förnyad aktualitet i Västerås. Enligt skollagen har barn till föräldralediga rätt att vara i förskolan 15 timmar i veckan. I Västerås, liksom i de allra flesta av landets kommuner, erbjuds förskola enligt den lagstiftade nivån. I vissa kommuner, framförallt i Stockholmsområdet, erbjuds mer tid i förskolan för barn till föräldralediga. För barn till arbetssökande erbjuds förskola i 20 timmar i veckan vilket överstiger skollagens krav med fem timmar i veckan. Om barnet har ett eget större behov av förskola kan ytterligare tid beviljas.

Flera partier driver frågan om att alla barn från ett års ålder ska ha rätt till 30 timmars förskola även när föräldrarna är föräldralediga med ett yngre syskon. För mig framstår det märkligt att en ettåring ska ha ett eget behov av förskola i 30 timmar i veckan samtidigt som skolbarn i årskurs 1-3 i genomsnitt inte får mer undervisning än 16,9 timmar i veckan.

Redan inför budget 2011 yrkade de rödgröna i kommunfullmäktige att vistelsetiderna i förskolan skulle utökas - detta utan att tillföra några nya resurser. Västeråsalliansen motsatte oss detta eftersom det skulle innebära större barngrupper och en sänkning av den pedagogiska kvaliteten förskolan.
Det finns naturligtvis alltid skäl att utvärdera hur olika system fungerar. Jag vill därför inte stänga dörren för mindre förändringar i regelverket. Min uppfattning är dock att om nya resurser kan tillföras förskolan i Västerås är mindre grupper den mest prioriterade frågan.

Inga kommentarer: